Wójt Gminy Żytno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej na terenie Gminy Żytno w 2021 r."

Ogłoszenie wyników konkursu

Protokół komisji konkursowej

Ogłoszenie o konkursie

Wzór umowy

Wzór oferty

Harmonogram

Oświadczenie o działalności

Oświadczenie

Przewidywana kalkulacja kosztów

Wzór sprawozdania

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-03-09 09:04:53 | Data modyfikacji: 2021-03-09 09:14:17.
Data wprowadzenia: 2021-03-09 09:04:53
Data modyfikacji: 2021-03-09 09:14:17
Opublikowane przez: Łukasz Mierz