> 2018 r.

2018 r.

Wójt Gminy Żytno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej na terenie Gminy Żytno w 2018r."

Ogłoszenie wyników konkursu

Protokół komisji konkursowej

Wzór oferty

Ogłoszenie o konkursie

Wzór umowy

Oświadczenie o działalności

Oświadczenie

Wzór sprawozdania

Przewidywana kalkulacja kosztów

Harmonogram

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-20 12:30:07.
Data wprowadzenia: 2018-02-20 12:30:07
Opublikowane przez: Michał Bąkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl