Wójt Gminy Żytno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej na terenie Gminy Żytno w 2023 r."

Ogłoszenie KO 2023

Wzór oferty

Harmonogram Zał. - 1.1

Oświadczenie o działalności Zł. - 4

Oświadczenie Zł. - 5

Przewidywana kalkulacja kosztów

Sprawozdanie

Umowa

Ogłoszenie wyników konkursu

Protokół komisji konkursowej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-03-09 20:29:14 | Data modyfikacji: 2023-04-06 15:18:08.

Informacja dot. Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024.

Projekt programu

 Treść informacji

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-10-26 15:32:26 | Data modyfikacji: 2023-10-26 15:41:17.
Data wprowadzenia: 2023-10-26 15:32:26
Data modyfikacji: 2023-10-26 15:41:17
Opublikowane przez: Łukasz Mierz