Informacje w zakresie podatków

Informacje w zakresie podatków


Zobacz:
   Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń spłat na raty w 2006r.
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl