Strategia Rozwoju Gminy Żytno na lata 2016-2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Rozwoju Gminy Zytno na lata 2016-2023

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Gminy Żytno na lata 2016-2023

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2003-07-15 15:30:44 | Data modyfikacji: 2019-08-26 15:12:08.
 Strategia Rozwoju Gminy Żytno na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-05 12:27:16 | Data modyfikacji: 2016-05-05 12:30:21.

Strategia Rozwoju Gminy Żytno na lata 2024 – 2032

Zaproszenie Wójta Gminy Żytno na konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Żytno na lata 2024 – 2032

Formularz zgłaszania uwag i sugestii do projektu dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Żytno na lata 2024 – 2032”

 Strategia Rozwoju Gminy Żytno na lata 2024 – 2032

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2024-01-08 15:32:23 | Data modyfikacji: 2024-01-08 15:40:37.
Data wprowadzenia: 2024-01-08 15:32:23
Data modyfikacji: 2024-01-08 15:40:37
Opublikowane przez: Łukasz Mierz