Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

Strategia Rozwoju Gminy Żytno na lata 2016-2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Rozwoju Gminy Zytno na lata 2016-2023

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Gminy Żytno na lata 2016-2023

 
Strategia rozwoju gminy

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2003-07-15 15:30:44 | Data modyfikacji: 2016-03-24 14:21:25.
 
Plan zadań Gminy do 2010r.

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2003-07-29 13:18:37 | Data modyfikacji: 2016-03-24 14:21:25.
 
Strategia Rozwoju Gminy Żytno na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-05 12:27:16 | Data modyfikacji: 2016-05-05 12:30:21.
Data wprowadzenia: 2016-05-05 12:27:16
Data modyfikacji: 2016-05-05 12:30:21
Opublikowane przez: Michał Bąkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl