Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej na terenie Gminy Żytno w 2011r."

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Program współpracy

Oświadczenie o działalności

Oświadczenie

Ogłoszenie wyników konkursu

Protokół komisji konkursowej

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-03-04 14:16:42 | Data modyfikacji: 2011-03-30 15:05:47.
Data wprowadzenia: 2011-03-04 14:16:42
Data modyfikacji: 2011-03-30 15:05:47
Opublikowane przez: Szymon Pietras