> 2011 r.

2011 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej na terenie Gminy Żytno w 2011r."

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Program współpracy

Oświadczenie o działalności

Oświadczenie

Ogłoszenie wyników konkursu

Protokół komisji konkursowej

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-03-04 14:16:42 | Data modyfikacji: 2011-03-30 15:05:47.
Data wprowadzenia: 2011-03-04 14:16:42
Data modyfikacji: 2011-03-30 15:05:47
Opublikowane przez: Szymon Pietras
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl