Uchwała Nr XXXVII/214/18
Rady Gminy Żytno
z dnia 11 września 2018 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żytno

Na podstawie 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 oraz poz. 1432) Rada Gminy Żytno uchwala co następuje

 

STATUT GMINY ŻYTNO


Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2003-07-30 09:54:24 | Data modyfikacji: 2019-05-06 09:07:40.
Data wprowadzenia: 2003-07-30 09:54:24
Data modyfikacji: 2019-05-06 09:07:40
Opublikowane przez: Michał Bąkowski