2019-04-12 14:52:03
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żytno.  ...więcej

2019-03-11 15:43:32
Hurtowa dostawa paliw w 2019r.  ...więcej

2019-03-05 15:05:07
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno z podziałem na 2 części: 1. Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno na odcinku 962,98mb. 2. Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowoś  ...więcej

2019-01-15 14:31:07
Przebudowa drogi lokalnej, ul. Kopernika i ul. Armii Krajowej w Żytnie.  ...więcej

2018-10-10 15:38:15
Rewitalizacja zbiornika wodnego w Kozim Polu wraz z terenem przyległym.  ...więcej

2018-07-05 11:47:45
Termomodernizacja Budynku Użyteczności Publicznej w Żytnie –SP ZOZ budynek kotłowni.  ...więcej

2018-06-20 15:26:28
Protokół z otwarcia ofert na Dostawa agregatu prądotwórczego dla Gminy  Żytno.  ...więcej

2018-06-20 13:33:45
Protokół z otwarcia zapytania ofertowego na : Dostawa sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy  Żytno  ...więcej

2018-06-14 13:35:30
Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Żytno  ...więcej

2018-06-14 13:29:32
Zapytanie ofertowe: Dostawa agregatu prądotwórczego dla Gminy Żytno  ...więcej

2018-05-16 13:06:44
Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Żytnie – SP ZOZ.  ...więcej

2018-05-02 08:19:06
˝Magia Pilicy – Ochrona Przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy˝ Wspólny przetarg dla gminy Aleksandrów, Masłowice, Przedbórz, Sulejów, Wielgomłyny i Żytno - II przetarg  Więcej informacj  ...więcej

2018-04-10 08:13:26
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę infrastruktury szlaku turystycznego oraz małej architektury dla pięciu Gmin: Aleksandrów, Masłowice, Sulejów, Wielgomłyny i Żytno biorących udział w  projekcie pn. „Mag  ...więcej

2018-04-05 14:59:00
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żytno.  ...więcej

2018-02-05 14:04:41
Hurtowa dostawa paliw w 2018r.  ...więcej

2018-01-26 11:47:03
Przebudowa dróg w miejscowościach Sudzinek i Grodzisko oraz zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy i kanału Ulgi w miejscowości Maluszyn    ...więcej

2017-09-12 12:48:05
Racjonalizacja gospodarki wodniściekowej w miejscowości Żytno. Remont, likwidacja i budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (III etap) w m. Żytno - wodociąg.  ...więcej

2017-08-22 16:04:16
Racjonalizacja gospodarki wodnościekowej w miejscowości Żytno. Remont, likwidacja i budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (III etap) w m. Żytno - wodociąg.  ...więcej

2017-08-01 17:10:39
Racjonalizacja gospodarki wodnościekowej w miejscowości Żytno. Remont, likwidacja i budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (III etap) w m. Żytno.  ...więcej

Szlak wodny
2017-07-11 07:55:26
Informujemy, że  zostało ogłoszone postępowanie na zadanie:"Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa." Wspólny przetarg dla Gminy Sulejów, Prz  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 151
następne