2021-09-22 15:10:08
Przebudowa dróg w miejscowości Borzykowa - ul. Krótka, Plac 1000-lecia  ...więcej

2021-07-05 14:16:42
Przebudowa drogi gminnej nr 112622E, w miejscowości Rogaczówek na długości 175 mb.  ...więcej

2021-05-27 13:13:19
  ...więcej

2021-05-25 15:22:02
Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowie  ...więcej

2021-05-04 15:10:37
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Żytno.  ...więcej

2021-04-19 15:05:44
Przebudowa dróg na terenie Gminy Żytno z podziałem na 2 części: Część 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czechowiec, na działce nr ewid. 695, obręb Borzykowa. Część 2. Przebudowa drogi transportu rolnego - drogi wewnętr  ...więcej

2020-12-30 14:36:54
Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowie  ...więcej

2020-12-17 11:06:55
Hurtowa dostawa paliw w 2021r.  ...więcej

2020-05-26 16:03:28
Remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Żytno.  ...więcej

2020-05-08 14:19:20
Budowa Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Silniczce.  ...więcej

2020-04-30 16:57:25
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żytno.  ...więcej

2020-04-06 13:59:49
Budowa Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Silniczce.  ...więcej

2020-04-02 15:31:41
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żytno.  ...więcej

2020-03-31 12:05:09
Racjonalizacja gospodarki wodno ściekowej w m. Żytno poprzez rozbudowę wodociągu i kanalizacji.  ...więcej

2020-03-11 14:39:21
Hurtowa dostawa paliw w 2020 - etyliny Pb w ilości do 2 000 litrów.  ...więcej

2020-01-31 13:35:00
Hurtowa dostawa paliw w 2020r.  ...więcej

2019-04-12 14:52:03
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żytno.  ...więcej

2019-03-11 15:43:32
Hurtowa dostawa paliw w 2019r.  ...więcej

2019-03-05 15:05:07
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno z podziałem na 2 części: 1. Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno na odcinku 962,98mb. 2. Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowoś  ...więcej

2019-01-15 14:31:07
Przebudowa drogi lokalnej, ul. Kopernika i ul. Armii Krajowej w Żytnie.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 167
następne