Zawiadomienie o wszczciu postępwania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 785 w miejscowości Silniczka od km 14+830 do km 15+010 wraz z infrastrukturą. Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-06-28 15:26:52.
Data wprowadzenia: 2010-06-28 15:26:52
Opublikowane przez: Szymon Pietras