Zawiadomienia o wszczęciu postępowania

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczciu postępwania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 785 w miejscowości Silniczka od km 14+830 do km 15+010 wraz z infrastrukturą. 
Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-06-28 15:26:52.
Data wprowadzenia: 2010-06-28 15:26:52
Opublikowane przez: Szymon Pietras
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl