Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Żytno  www.zytno.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2022-09-30 15:24:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Sławomir Niedźwiecki
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 15:24
Dodano STWiOR-fotowoltaikaIII.pdf  więcej >
2022-09-30 15:23:34

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Sławomir Niedźwiecki
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 15:23
Dodano STIII-0.pdf  więcej >
2022-09-30 15:23:05

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Sławomir Niedźwiecki
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 15:23
Dodano żżżST-IIIKotłownia.zip  więcej >
2022-09-30 15:22:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Sławomir Niedźwiecki
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 15:22
Dodano Projekt techniczny instalacji
fotowoltaicznej-kompletIII.pdf  więcej >
2022-09-30 15:21:40

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Sławomir Niedźwiecki
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 15:21
Dodano PROJEKT DOCIEPLENIE COKOŁÓWIII.zip  więcej >
2022-09-30 15:21:06

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Sławomir Niedźwiecki
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 15:21
Dodano żżżProjekt techniczny IIIPGR Sekursko.zip  więcej >
2022-09-30 15:20:17

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Sławomir Niedźwiecki
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 15:20
Dodano Przedmiari-fotowoltaikaIII.pdf  więcej >
2022-09-30 15:19:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Sławomir Niedźwiecki
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 15:19
Dodano PRZEDMIARIII -docieplenie cokołu.pdf  więcej >
2022-09-30 15:17:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Sławomir Niedźwiecki
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 15:17
Dodano żżżPrzedmiar 1.2. -IIIzasilanie kot+é+-w.zip  więcej >
2022-09-30 15:14:48

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Sławomir Niedźwiecki
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 15:14
Dodano 16. Wzór umowyIIIPGR.docx  więcej >
2022-09-30 15:14:16

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Sławomir Niedźwiecki
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 15:14
Dodano 15. Dod. nr 9 IIIPGRoświadczenie, wykaz.doc  więcej >
2022-09-30 15:13:36

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Sławomir Niedźwiecki
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 15:13
Dodano 14. Dod. nr 8 IIIPGRWzór zobowiazania.doc  więcej >
2022-09-30 15:13:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Sławomir Niedźwiecki
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 15:13
Dodano 13. Dod. nr 7 IIIPGROśw. o kwalifikacjach
zawodowych.odt  więcej >
2022-09-30 15:12:31

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Sławomir Niedźwiecki
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 15:12
Dodano 12. Dod. nr 6 IIIPGRwykaz robót.odt  więcej >
2022-09-30 15:11:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Sławomir Niedźwiecki
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 15:11
Dodano 11. Dod. nr 5b IIIPGROświadczenie Podmiotu
udostepnijacego zasoby o aktualności informacji zawartych
w ośw.odt  więcej >
2022-09-30 15:11:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Sławomir Niedźwiecki
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 15:11
Dodano 10. Dod. nr 5a IIIPGROświadczenie Wyk o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy.odt  więcej >
2022-09-30 15:10:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Sławomir Niedźwiecki
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 15:10
Dodano 9. Dod. nr 4 IIIPGROświadczenie, z którego wynika,
które roboty usługi wyk poszczególni wyk – dot. wyk
wspólnie ubieg.odt  więcej >
2022-09-30 15:09:46

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Sławomir Niedźwiecki
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 15:09
Dodano 8. Dod. nr 3b IIIPGROświadczenie Podmiotu
udostępniającego swoje zasoby dotyczace spełnienia
warunków udziału.odt  więcej >
2022-09-30 15:08:56

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Sławomir Niedźwiecki
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 15:09
Dodano 7. Dod. nr 3a IIIPGROświadczenie Wykonawcy
dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu.odt  więcej >
2022-09-30 15:08:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Sławomir Niedźwiecki
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-30 15:08
Dodano 6. Dod. nr 2b IIIPGRświadczenie Podmiotu
udostępniajacego swoje zasoby dotyczące podstaw
wykluczenia z postepowania.odt  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 8912
następne >     100>>     300>>