Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żytno za rok 2022

 Treść informacji

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-04-26 08:53:24.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żytno za rok 2021

 Treść informacji

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-04-28 12:40:02.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żytno za rok 2020

 Treść informacji

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-04-27 12:35:00 | Data modyfikacji: 2021-04-27 12:36:06.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żytno za rok 2013

 Treść informacji

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-07-31 08:04:27 | Data modyfikacji: 2020-07-31 08:07:44.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żytno za rok 2019

Część I

Część II

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-04-30 15:09:37 | Data modyfikacji: 2020-11-30 12:07:56.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żytno za rok 2018

 Treść informacji

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-30 07:28:11.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żytno za rok 2017

 Treść informacji

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 12:48:20 | Data modyfikacji: 2018-05-07 12:49:08.

Informacja o osiągniętych poziomach recylkingu

 Informacja o osiągniętych poziomach recylkingu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-24 10:34:36.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żytno za rok 2016

 Treść informacji

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-12 08:25:23.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żytno za rok 2015

 Treść informacji

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-25 09:45:30 | Data modyfikacji: 2017-04-12 08:26:40.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żytno za rok 2014

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-05-13 12:41:19.

Zobacz:
 Rejestr działalności regulowanej .  Wykaz firm asenizacyjnych . 
Data wprowadzenia: 2015-05-13 12:41:19
Opublikowane przez: Szymon Pietras