Urząd Gminy w Żytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy w Żytnie.

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-10-06 08:57:04 | Data modyfikacji: 2021-03-31 12:22:18.

Zobacz:
 Deklaracja dostępności .  Koordynator do spraw dostępności .  Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami .  Raport o stanie dostępności . 
Data wprowadzenia: 2020-10-06 08:57:04
Data modyfikacji: 2021-03-31 12:22:18
Opublikowane przez: Łukasz Mierz