> 2016 r.

2016 r.

Wstępny projekt programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.

 
TREŚĆ PROJEKTU PROGRAMU

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-11-10 14:46:11.

Wójt Gminy Żytno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej na terenie Gminy Żytno w 2016r."

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Oświadczenie o działalności

Oświadczenie

Ogłoszenie wyników konkursu

Protokół komisji konkursowej

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2016-02-09 10:07:46 | Data modyfikacji: 2016-04-06 12:21:18.
Data wprowadzenia: 2016-02-09 10:07:46
Data modyfikacji: 2016-04-06 12:21:18
Opublikowane przez: Szymon Pietras
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl