Wykaz samodzielnych stanowisk w Urzędzie:

Wójt Gminy - mgr inż. Mirosław Ociepa
Sekretarz - mgr Halina Woldan
Skarbnik - mgr Anna Czerkiewska

Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i obsługi Rady - Urszula Smolarska
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji - Sławomir Niedźwiecki
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - Justyna Mirowska
Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej, promocji, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - inż. Łukasz Mierz
Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska - inż. Tomasz Jędryka
Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego i drogownictwa - Jerzy Rachwalik
Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych  - Emilia Turek
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami - mgr Emilia Szymala

Urząd Stanu Cywilnego:

   z-ca kierownika - mgr Angelika Budkiewicz
  

Referat Finansów:
   Główny Księgowy - kierownik Referatu Finansów - mgr Anna Czerkiewska

   z-ca Głównego Księgowego - z-ca kierownika Referatu Finansów - Jolanta Górnik   
   Inspektor ds. księgowości budżetowej - mgr Monika Konik

   Inspektor ds. księgowości oświaty - inż. Anna Kowalska

   Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - Ewa Kostrzewa
   Inspektor ds. księgowości podatkowej - Aneta Zaskórska
   Kasjer - Mariola Borowik

 Schemat organizacyjny Urzędu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2004-02-23 12:05:34 | Data modyfikacji: 2020-03-19 13:00:15.
Data wprowadzenia: 2004-02-23 12:05:34
Data modyfikacji: 2020-03-19 13:00:15
Opublikowane przez: Łukasz Mierz