Schemat organizacyjny Urzędu

Schemat organizacyjny Urzędu

Wykaz samodzielnych stanowisk w Urzędzie:

Wójt Gminy - mgr inż. Mirosław Ociepa
Sekretarz - mgr Mieczysław Zyskowski
Skarbnik - mgr Anna Czerkiewska

Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i obsługi Rady - Urszula Smolarska
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji - Sławomir Niedźwiecki
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - Justyna Mirowska
Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej, promocji, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego -mgr inż. Michał Bąkowski
Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska - inż. Tomasz Jędryka
Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego i drogownictwa - Jerzy Rachwalik
Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych - Agnieszka Groszek
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami - mgr Sylwia Chrzuszcz

Urząd Stanu Cywilnego:

   z-ca kierownika - mgr Angelika Budkiewicz
   Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Emilia Turek

Referat Finansów:
   Główny Księgowy - kierownik Referatu Finansów - mgr Anna Czerkiewska

   z-ca Głównego Księgowego - z-ca kierownika Referatu Finansów - Jolanta Górnik   
   Inspektor ds. księgowości budżetowej - mgr Monika Konik

   Inspektor ds. księgowości oświaty - inż. Anna Kowalska

   Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - Ewa Kostrzewa
   Inspektor ds. księgowości podatkowej - Helena Trepkowska
   Kasjer - Anata Zaskórska

 
Schemat organizacyjny Urzędu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2004-02-23 12:05:34 | Data modyfikacji: 2017-10-23 13:18:12.
Data wprowadzenia: 2004-02-23 12:05:34
Data modyfikacji: 2017-10-23 13:18:12
Opublikowane przez: Michał Bąkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl