Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żytnie może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198)

 Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Urzędu Gminy, proszone są o wypełnienie:
wniosku o udostępnienie informacji publicznej


Wypełniony wniosek należy przesłać:

na adres poczty elektronicznej lub na EPUAP - Uwaga: wniosek musi być podpisany elektronicznie, ważnym certyfikatem kwalifikowanym osoby wnioskującej:


e-mail:

urzadgminy@zytno.pl


listownie na adres:


Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4

97-532 Żytno

 

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-01 12:01:07 | Data modyfikacji: 2018-08-01 12:07:02.

Zobacz:
 Podstawa prawna . 
Data wprowadzenia: 2018-08-01 12:01:07
Data modyfikacji: 2018-08-01 12:07:02
Opublikowane przez: Michał Bąkowski