Aktualności

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego a zamiarze ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na pasy dróg publicznych

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-03 13:01:50.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania dacyzji na realizację inwestycji drogowej

 Treśc obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-29 08:20:12.

Zapytanie ofertowe na zakup ultrasonografu dla SP ZOZ w Żytnie

Pytania i odpowiedzi

Notatka z przeprowadzonego badania rynku

 Treść zapytania

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-26 12:57:14 | Data modyfikacji: 2018-03-28 09:32:16.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania dacyzji na realizację inwestycji drogowej

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-19 11:03:57.

Nr XXX/184/18 w sprawie podziału Gminy Żytno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 07:52:46.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania dacyzji na realizację inwestycji drogowej

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-07 08:26:42.

Plan postępowań na rok 2018 Gminy Żytno

 Plan postępowań na rok 2018 Gminy Żytno

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-15 13:57:03.
Postanowienie

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 na odcinku Młynek-Żytno ".

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-11 11:54:37 | Data modyfikacji: 2017-04-11 12:03:12.
Plan postępowań na rok 2017
 Plan postępowań Gminy Żytno na 2017 rok

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-30 11:17:11 | Data modyfikacji: 2017-01-31 08:37:58.
Nieodpłatna pomoc prawna
 Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu radomszczańskiego

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-29 09:58:34 | Data modyfikacji: 2017-01-02 13:31:32.
Data wprowadzenia: 2016-12-29 09:58:34
Data modyfikacji: 2017-01-02 13:31:32
Opublikowane przez: Michał Bąkowski