Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Informacja w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-09-16 10:59:18 | Data modyfikacji: 2021-09-16 11:05:57.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Linia napowietrzna niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego w m. Żytno" z dnia 06.07.2021r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-07-06 09:43:07.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Linia napowietrzna niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego w m. Żytno."

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-06-17 14:27:57 | Data modyfikacji: 2021-06-17 14:28:47.

Raport o stanie Gminy Żytno za 2020 rok

 Treść raportu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-06-07 14:30:12.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej PLAY w miejscowości Borzykowa.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-05-17 14:37:22.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-04-28 16:55:15 | Data modyfikacji: 2021-04-28 16:55:51.

 Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Silnica.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-04-02 11:57:55 | Data modyfikacji: 2021-04-02 11:58:35.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w miejscowości Borzykowa.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-03-24 15:22:24.

Zawiadomienie na temat odprowadzania wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej w miejscowości Silniczka do urządzenia wodnego rowu melioracyjnego.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-02-15 08:43:40.

Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 2021 rok.

Treść informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-01-07 12:55:00 | Data modyfikacji: 2021-01-07 13:01:58.

Notatka z przeprowadzonego badania/oceny rynku zamówienia o wartości od 5000 do 15000 euro.
Przedmiotem zamówienia jest odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag, z obszaru gminy Żytno.

 Treść notatki

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-07-28 08:33:21 | Data modyfikacji: 2020-07-28 08:34:26.

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Żytno.

 Treść zapytania

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-07-16 14:12:26 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:16:53.

Raport o stanie Gminy Żytno za 2019 rok

 Treść raportu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-05-21 08:16:43 | Data modyfikacji: 2020-05-21 08:17:34.

Komunikat Starosty Radomszczańskiego dotyczący dalszego zawieszenia osobistego udzielania porad prawnych.
Okres zawieszenia działalności punktów: od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania.

Ogłoszenie - Komunikat

Wniosek o zgłoszenie porady prawnej na odległość

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-03-27 11:15:13 | Data modyfikacji: 2020-03-27 11:43:01.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie budowy wieży antenowej w m. Bugaj.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-03-19 15:19:46 | Data modyfikacji: 2020-03-20 08:21:01.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie budowy kontenerowej stacji transformatorowej w m. Silniczka.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-03-18 09:22:40 | Data modyfikacji: 2020-03-20 08:23:19.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie rewitalizacji Placu 1000-lecia w miejscowości Borzykowa.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-03-17 08:31:59 | Data modyfikacji: 2020-03-17 08:44:18.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie "Przebudowy drogi gminnej ul. Krótkiej w miejscowości Borzykowa"

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-03-16 15:22:51.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:20:45.

Plan postępowań na 2020 rok Gminy Żytno

 Treść planu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-02-07 09:38:00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie: "RS Żytno budowa wieży antenowej dla systemu łączności dyspozytorskiej wraz z kontenerem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bugaj."

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-30 08:09:11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie: "Budowa kontenerowej stacji 15/0,4 kV w miejscowości Silniczka "

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-30 08:06:56.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie: "Rewitalizacja Placu 1000-Lecia w miejscowości Borzykowa"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-30 08:04:58.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie:"Przebudowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w miejscowości Borzykowa"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-30 08:03:18.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, niedpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


 

Informacja na temat niedpłatnej pomocy prawnej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-13 13:46:54.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-12-18 08:18:02.

Raport o stanie Gminy Żytno za 2018 rok

 Treść raportu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-28 07:40:26.
Data wprowadzenia: 2019-05-28 07:40:26
Opublikowane przez: Michał Bąkowski