Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 2024 rok.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa styczeń 2024

 Informacja na temat lokalizacji punktów npp i npo - 2024 rok

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2024-01-10 11:53:07 | Data modyfikacji: 2024-01-10 11:56:06.

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy drogi gminnej na odcinku Borzykowa-Czechowiec.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2024-01-08 11:40:26.

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-12-27 09:04:38.

Informacja Wójta Gminy Żytno w sprawie ogłoszenia dot. zamiaru bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-11-30 08:27:03.

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o ustaleniu i przekazaniu do uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej na odcinku Borzykowa-Czechowiec.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-11-15 09:44:29.

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o ustaleniu i przekazaniu do uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Kościelnej wraz z miejscami parkingowymi w m. Maluszyn

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-11-15 09:40:09 | Data modyfikacji: 2023-11-15 09:41:30.

Rozkład jazdy autobusów do lokali wyborczych - 15.10.2023 r.

 Rozkład jazdy

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-10-10 15:57:19.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 Informacja o naborze

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-09-13 16:37:30 | Data modyfikacji: 2023-09-13 16:44:32.

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy drogi gminnej na odcinku Żytno-Ewina.

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-09-05 14:21:57 | Data modyfikacji: 2023-09-13 16:48:51.

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 112628E/629 na odcinku Żytno-Ewina, obręb 0030 Żytno i 0008 Ewina, gmina Żytno.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-08-25 09:52:27.

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o ustaleniu i przekazaniu do uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy prefabrykowanej stacji transformatorowej, linii kablowych SN i nN, słupa w linii napowietrznej w m. Borzykowa i Czechowiec.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-08-02 09:25:42.

 Raport o stanie Gminy Żytno za 2022 rok

 Treść raportu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-06-22 08:48:36 | Data modyfikacji: 2023-06-22 08:49:12.

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowych SN i nN, słupa w linii napowietrznej w m. Maluszyn.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-06-13 10:51:08.

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy stacji transformatorowej z włączeniem do sieci SN w m. Silniczka i Polichno.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-06-13 10:47:40.

Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszczańskim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja w 2023 roku

 Treść informacji

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-06-09 12:59:22.

Obwieszczenie - zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowych SN i nN, słupa w linii napowietrznej w m. Maluszyn.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-05-23 12:47:36.

Obwieszczenie - zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy stacji transformatorowej z włączeniem do sieci SN w m. Silniczka i Polichno.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-05-23 12:43:54.

Gmina Żytno informuje, iż przystąpiła do sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w trybie zmiany przepisów Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236).

 Treść informacji

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-05-08 15:26:41.

Obwieszczenie - projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowych SN i nN, słupa w linii napowietrznej w m. Maluszyn.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-04-28 13:59:26.

Obwieszczenie - projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy prefabrykowanej stacji transformatorowej, linii kablowych SN i nN, słupa w linii napowietrznej w m. Borzykowa.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-04-28 13:55:22 | Data modyfikacji: 2023-04-28 14:04:59.

Obwieszczenie - projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy stacji transformatorowej z włączeniem do sieci SN w m. Silniczka i Polichno.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-04-28 13:50:29 | Data modyfikacji: 2023-04-28 14:01:27.

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowych SN i nN, słupa w linii napowietrznej w m. Maluszyn.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-04-17 13:47:44.

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy prefabrykowanej stacji transformatorowej, linii kablowych SN i nN, słupa w linii napowietrznej w m. Borzykowa i Czechowiec.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-04-17 13:41:11.

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy stacji transformatorowej z włączeniem do sieci SN w m. Silniczka i Polichno.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-04-17 09:41:55.

Obwieszczenie Nr 6/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-04-06 15:00:38.

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-03-16 12:40:04.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno z dnia 23.02.2023 r. w sprawie inwestycji polegającej na rozbiórce boiska do koszykówki oraz budowie boiska do piłki nożnej dot. działki nr. 1493/8 obręb 0030 Żytno.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-03-01 12:11:46.

Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej 65965 - SILNICA (telekomunikacyjnego obiektu budowlanego), w skład której wchodzić będą: wieża telekomunikacyjna o wysokości - 52,5 m n.p.t. (maks. 55 m z odgromnikiem) wraz z osprzętem, instalacją radiokomunikacyjną na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 440 (obręb 0026 Silnica), położonej w miejscowości Silnica, gm. Żytno.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-02-14 10:36:13.

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
CZ. I - ROZBIÓRKA BOISKA DO KOSZYKÓWKI, PIŁKOCHWYTÓW, BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ;
CZ. II - BUDOWA OGRODZENIA - PIŁKOCHWYTU DO BOISKA, BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA na działce o nr ewidencyjnym gruntów 1493/8 w miejscowości Żytno, ul. Strażacka, obręb 0030 Żytno, gmina Żytno.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-01-31 15:41:58.

Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej 65965 - Silnica (telekomunikacyjnego obiektu budowlanego) na terenie części działki nr ewidencyjny 440 (obręb 0026 Silnica) położonej w miejscowości Silnica, gm. Żytno.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-01-16 10:53:23 | Data modyfikacji: 2023-01-31 15:15:01.

Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszczańskim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja w 2023 roku

 Treść informacji

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-01-13 14:32:49.

Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszczańskim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja w 2023 roku

 Treść informacji

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-01-13 14:32:46.

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-11-08 13:24:05 | Data modyfikacji: 2022-11-08 13:26:13.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać w Urzędzie Gminy Żytno ul. Krótka 4, tel. 34 3277001
Zakup węgla  po preferencyjnych cenach przysługuje osobom:
-które wchodzą w skład gospodarstwa domowego z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o dodatek węglowy,
-które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego i dokonały wpisu do CEEB (w przypadku gdy nie złożyły wniosku o dodatek węglowy).
Maksymalna ilość węgla na jedno gospodarstwo domowe w sezonie grzewczym 2022/2023 wynosi 3 tony: 1,5  tony do dnia  31 grudnia 2022, 1,5  tony do dnia  30 kwietnia 2023. Maksymalna cena 1 tony węgla będzie wynosić 2000,00 zł. Cena nie obejmuje transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego. Węgiel nie będzie pakowany w worki.
Punkty dystrybucji będą się znajdowały na terenie gminy Żytno.

 Zakup preferencyjny węgla - Wniosek do pobrania

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-11-07 11:55:55 | Data modyfikacji: 2022-11-07 12:03:10.

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. działek o nr ewidencyjnych gruntów 397, 342/3 w miejscowości Sady, obręb 0024 Sady, gmina Żytno.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-10-04 13:12:20.

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. działek o nr ewidencyjnych gruntów 63, 344/2 w miejscowości Grodzisko, obręb 0009 Grodzisko, gmina Żytno.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-10-04 13:10:09.

Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 2022 rok.

Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej - 2022 rok

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-08-01 12:38:39 | Data modyfikacji: 2022-08-01 12:42:09.

Zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-07-05 10:25:27.

Raport o stanie Gminy Żytno za 2021 rok

 Treść raportu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-05-31 17:28:07.

Raport o stanie Gminy Żytno za 2021 rok

Informacja dla mieszkańców gminy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Żytno

 Treść raportu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-05-31 15:05:07 | Data modyfikacji: 2022-05-31 15:17:37.

Zawiadomienie Wójta Gminy Żytno z dnia 28.04.2022r. w sprawie wykonania skrzynek rozsączających oraz wylotu kanalizacji systemu odwodnienia drogi woj. Nr 785.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-04-28 11:47:40.

Informacja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej.
Безoплатна правова допомога, безкоштовні консультації громадян та безкоштовне посередництво (медіація).

Informator - język polski

Інформатор – ураїньською

Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-03-03 09:33:17 | Data modyfikacji: 2022-03-03 09:34:13.

Informacja Wójta Gminy Żytno dot. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żytno w 2022 r.

Treść informacji

Projekt uchwały

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-03-02 15:20:36.

Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 2022 rok.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego

Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej - 2022 rok

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-01-04 15:30:16 | Data modyfikacji: 2022-01-04 15:33:06.

Ogłoszenie o zamierze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-12-30 14:52:26.

Zarządzenie Wójta Gminy Żytno w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Czechowiec.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-12-13 15:11:03 | Data modyfikacji: 2021-12-14 08:50:29.

Zarządzenie Wójta Gminy Żytno w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Czechowiec.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-12-13 14:12:05.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Informacja w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-09-16 10:59:18 | Data modyfikacji: 2021-09-16 11:05:57.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Linia napowietrzna niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego w m. Żytno" z dnia 06.07.2021r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-07-06 09:43:07.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Linia napowietrzna niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego w m. Żytno."

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-06-17 14:27:57 | Data modyfikacji: 2021-06-17 14:28:47.

Raport o stanie Gminy Żytno za 2020 rok

 Treść raportu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-06-07 14:30:12.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej PLAY w miejscowości Borzykowa.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-05-17 14:37:22.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-04-28 16:55:15 | Data modyfikacji: 2021-04-28 16:55:51.

 Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Silnica.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-04-02 11:57:55 | Data modyfikacji: 2021-04-02 11:58:35.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w miejscowości Borzykowa.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-03-24 15:22:24.

Zawiadomienie na temat odprowadzania wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej w miejscowości Silniczka do urządzenia wodnego rowu melioracyjnego.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-02-15 08:43:40.

Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 2021 rok.

Treść informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-01-07 12:55:00 | Data modyfikacji: 2021-01-07 13:01:58.

Notatka z przeprowadzonego badania/oceny rynku zamówienia o wartości od 5000 do 15000 euro.
Przedmiotem zamówienia jest odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag, z obszaru gminy Żytno.

 Treść notatki

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-07-28 08:33:21 | Data modyfikacji: 2020-07-28 08:34:26.

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Żytno.

 Treść zapytania

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-07-16 14:12:26 | Data modyfikacji: 2020-07-16 14:16:53.

Raport o stanie Gminy Żytno za 2019 rok

 Treść raportu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-05-21 08:16:43 | Data modyfikacji: 2020-05-21 08:17:34.

Komunikat Starosty Radomszczańskiego dotyczący dalszego zawieszenia osobistego udzielania porad prawnych.
Okres zawieszenia działalności punktów: od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania.

Ogłoszenie - Komunikat

Wniosek o zgłoszenie porady prawnej na odległość

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-03-27 11:15:13 | Data modyfikacji: 2020-03-27 11:43:01.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie budowy wieży antenowej w m. Bugaj.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-03-19 15:19:46 | Data modyfikacji: 2020-03-20 08:21:01.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie budowy kontenerowej stacji transformatorowej w m. Silniczka.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-03-18 09:22:40 | Data modyfikacji: 2020-03-20 08:23:19.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie rewitalizacji Placu 1000-lecia w miejscowości Borzykowa.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-03-17 08:31:59 | Data modyfikacji: 2020-03-17 08:44:18.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie "Przebudowy drogi gminnej ul. Krótkiej w miejscowości Borzykowa"

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-03-16 15:22:51.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:20:45.

Plan postępowań na 2020 rok Gminy Żytno

 Treść planu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-02-07 09:38:00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie: "RS Żytno budowa wieży antenowej dla systemu łączności dyspozytorskiej wraz z kontenerem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bugaj."

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-30 08:09:11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie: "Budowa kontenerowej stacji 15/0,4 kV w miejscowości Silniczka "

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-30 08:06:56.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie: "Rewitalizacja Placu 1000-Lecia w miejscowości Borzykowa"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-30 08:04:58.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno w sprawie:"Przebudowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w miejscowości Borzykowa"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-30 08:03:18.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, niedpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


 

Informacja na temat niedpłatnej pomocy prawnej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-13 13:46:54.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-12-18 08:18:02.

Raport o stanie Gminy Żytno za 2018 rok

 Treść raportu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-28 07:40:26.
Data wprowadzenia: 2019-05-28 07:40:26
Opublikowane przez: Michał Bąkowski