> 2008 r.

2008 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej na terenie Gminy Żytno w 2008r."

Treść ogłoszenia

Formularz oferty

Oświadczenie

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-03-04 14:58:52 | Data modyfikacji: 2008-03-04 15:02:41.
Wynik zakończenia otwartego konkursu ofert ogłoszonego na  podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotyczącego „Upowszechniania sportu i rekreacji ruchowej na terenie Gminy Żytno” w 2008r.   
Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-04-09 15:16:13 | Data modyfikacji: 2008-03-04 15:02:41.
Data wprowadzenia: 2008-04-09 15:16:13
Opublikowane przez: Szymon Pietras
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl