Wójt Gminy Żytno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie rekreacji i wypoczynku oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku.

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Oświadczenie o działalności

Oświadczenie

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Protokół komisji konkursowej

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-10-02 12:18:51 | Data modyfikacji: 2014-10-28 11:11:37.

Wójt Gminy Żytno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej na terenie Gminy Żytno w 2014r."

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Oświadczenie o działalności

Oświadczenie

Protokół komisji z otwarcia i oceny ofert

Ogłoszenie wyników konkursu

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-02-04 15:06:51 | Data modyfikacji: 2014-02-04 15:09:04.

Wstępny projekt programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.

 Treść programu

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-11-15 13:49:23.
Data wprowadzenia: 2013-11-15 13:49:23
Opublikowane przez: Szymon Pietras