Wstępny projekt programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

 Treść programu

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-10-21 12:04:56.

Wójt Gminy Żytno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej na terenie Gminy Żytno w 2015r."

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Oświadczenie o działalności

Oświadczenie

Ogłoszenie wyników konkursu

Protokół komisji konkursowej

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-02-13 19:56:49 | Data modyfikacji: 2015-03-23 11:34:32.
Data wprowadzenia: 2015-02-13 19:56:49
Data modyfikacji: 2015-03-23 11:34:32
Opublikowane przez: Szymon Pietras