Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Żytno, działka nr 694, o pow. 0,62 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2024-01-29 15:40:13.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Silnica, działka nr 761/1 o pow. 0,09 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2024-01-22 12:11:00.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w gminie Żytno.

 Żytno, działki: nr 885/4, 1581/8, 1581/10 o pow. 300m2

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2024-01-11 12:22:12 | Data modyfikacji: 2024-01-11 12:23:05.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Silniczka, działka nr 292 o pow. 0,09 ha, oraz nr 293 o pow. 0,09 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2024-01-08 13:26:22.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Żytno, działka nr 685, o pow. 1,93 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2024-01-03 11:30:29.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Polichno, działka nr 218, o pow. 1,15 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2024-01-03 11:28:18.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Sady, działka nr 391 o pow. 1,75 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2024-01-02 12:12:39 | Data modyfikacji: 2024-01-02 12:13:11.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

  Silnica, działka nr 9/2 o pow. 0,0698 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2024-01-02 12:05:23.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Silnica, działka nr 9/1 o pow. 0,1049 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-12-20 11:51:08.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w gminie Żytno.

 Borzykówka, dz. nr 749/1 o pow. 0,5 ha. Czechowiec, dz. nr 643, o pow. 0,31 ha. Pukarzów dz. nr 58/3 o pow. 0.77 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-12-05 11:55:50.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 Bugaj, działka nr 241/4 o pow. 0,0128 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-12-04 09:56:06.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg na zbycie w drodze zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Bugaj, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Bugaj, działka nr 241/3 o pow. 0,0337 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-12-04 09:42:04 | Data modyfikacji: 2023-12-04 10:03:07.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Żytno, działka nr 694 o pow. 0,62 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-12-04 09:37:57.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Żytno, działka nr 685, o pow. 1,93 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-11-13 14:33:25.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Polichno, działka nr 218, o pow. 1,15 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-11-13 14:29:55 | Data modyfikacji: 2023-11-13 14:30:27.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Sady, działka nr 391 o pow. 1,75 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-11-13 14:27:21.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Silnica, działka nr 9/2 o pow. 0,0698 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-11-13 14:23:45.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Silnica, działka nr 9/1 o pow. 0,1049 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-11-06 10:45:18.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w gminie Żytno.

 Maluszyn, cz. dz. nr 352/5 o pow. 1,71 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-10-05 11:51:14.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Sekursko, sam. lokal mieszkalny nr 5 o pow. 22,11 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stan. prawo własności gruntu oraz czesci budynku i urzadzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali dot. dz.727/9 i 727/38

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-08-25 08:28:46.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w gminie Żytno.

 Silnica, działka nr 490 o pow. 1,71 ha, Żytno, działka 1122/86 o pow. 0,2239 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-07-12 10:20:55.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Sekursko, sam. lokal mieszkalny nr 5 o pow. 22,11 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stan. prawo własności gruntu oraz czesci budynku i urzadzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli lokali dot. dz.727/9 i 727/38

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-07-10 14:54:26 | Data modyfikacji: 2023-07-10 14:56:03.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Mała Wieś, działki nr 742/1, 742/2 o pow. 0,24 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-07-04 12:44:42.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w gminie Żytno.

 Kępa, działka nr 105/5 o pow. 0,1386 ha, Silniczka, dz. nr 185 311, o pow. 1,75 ha oraz Mosty, dz. nr 219/2 o pow. 0,30 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-06-01 12:47:22.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Mała Wieś, działki nr 742/1, 742/2 o pow. 0,24 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-05-22 13:05:12.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w gminie Żytno.

 Rędziny, działka nr 505/7 o pow. 0,65 ha, oraz Silnica, dz. nr 855/1, 866/1 o pow. 3,22 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-04-20 13:10:21 | Data modyfikacji: 2023-04-21 10:12:44.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w gminie Żytno.

 Sudzinek, dz. nr 5, 7 o pow. 1,68 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-02-22 11:27:17.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Żytno, położonej w miejscowości Mała Wieś.

 Mała Wieś, dz. nr 861 o pow. 0,13 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-02-17 13:09:47 | Data modyfikacji: 2023-02-17 13:15:06.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w gminie Żytno.

 Mała Wieś, dz. nr 861 o pow. 0,13 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-01-23 13:14:03 | Data modyfikacji: 2023-02-15 12:36:13.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w gminie Żytno. Działki: Pukarzów (Nr 61/4; Nr 6/1), Silnica (Nr 618; Nr 369, 373, 149, 143, cz. 1224), Sudzin (Nr 90, Nr 345), Żytno (1522)

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-11-28 14:08:40.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w gminie Żytno.

  Maluszyn, cz. dz. nr 352/5 o pow. 1,71 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-10-04 15:48:53.

Wójt Gminy Żytno ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Żytno, położonej w miejscowości Polichno.

 Polichno, działka nr 387 o pow. 0,91 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-09-13 09:45:51 | Data modyfikacji: 2022-09-13 09:47:16.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w gminie Żytno.

 Żytno, działka nr 1174 o pow. 25 m2, oraz dz. nr 1493/1 o pow.0,37 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-08-30 13:36:40.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w gminie Żytno.

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-07-27 12:39:09.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Polichno, działka nr 387 o pow. 0,91 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-07-27 12:32:36.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

  Żytno, działka nr 866/1 o pow. 0,1356 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-07-25 12:29:17.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Sekursko, działka nr 11 o pow. 0,57 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-06-01 14:48:08.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Silniczka, działka nr 349/2 o pow. 0,64 ha ; Żytno, działka nr 1394/1 o pow. 0,74 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-05-31 14:40:10 | Data modyfikacji: 2022-05-31 14:43:28.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Żytno, działka nr 866/1 o pow. 0,1356 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-05-09 11:09:19.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Sekursko, działka nr 11 o pow. 0,57 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-05-09 11:04:21.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/66 o pow. 0,1855 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-04-12 15:42:25.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/65 o pow. 0,1533 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-04-07 12:32:31.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/85 o pow. 0,1067 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-03-23 12:01:00.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/84 o pow. 0,0928 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-03-23 11:58:02.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/64 o pow. 0,1564 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-03-22 13:03:49.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/68 o pow. 0,2159 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-03-16 10:50:45.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w gminie Żytno.

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-03-14 14:30:57.

Wójt Gminy Żytno ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Żytno, położonych w miejscowości Rogaczówek.

Rogaczówek, działka nr 155/2 o pow. 0,30 ha

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-03-10 11:35:58 | Data modyfikacji: 2022-03-10 11:44:30.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/44 o pow. 0,1546 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-03-09 14:42:02.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Silnica, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Silnica, działka nr 766/1 o pow. 0,1104 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-03-09 14:38:48.

Wójt Gminy Żytno ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żytno, położonej w miejscowości Żytno.

 Żytno, działka nr 1184/3 o pow. 40m2

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-02-21 13:10:17 | Data modyfikacji: 2022-02-21 13:10:45.

Wójt Gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Rogaczówek, działka nr 155/2 o pow. 0,30 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-02-15 13:23:34 | Data modyfikacji: 2022-02-15 13:26:06.

Wójt Gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/84 o pow. 0,0928 ha, działka nr 1122/85 o pow. 0,1067 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-02-08 13:19:54 | Data modyfikacji: 2022-02-08 15:00:25.

Wójt Gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/68 o pow. 0,2159 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-01-31 11:02:45.

Wójt Gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/66 o pow. 0,1855 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-01-31 11:00:20.

Wójt Gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/65 o pow. 0,1533 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-01-31 10:57:39.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w gminie Żytno.

 Żytno, działka nr 1184/3 o pow. 40 m2

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-01-26 15:10:08 | Data modyfikacji: 2022-01-28 07:46:27.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/64 o pow. 0,1564 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-01-24 11:13:39.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/44 o pow. 0,1546 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-01-24 11:10:37.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Żytno, działka nr 766/1 o pow. 0,1104 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-01-24 11:07:26.

Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 02.11.2021 r.

 Żytno, działka nr 1122/42

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-11-15 11:21:14.

Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 28.10.2021 r.

 Żytno, działka nr 1122/39

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-11-15 11:18:33.

Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 28.10.2021 r.

 Żytno, działka nr 1122/57

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-11-15 11:16:55.

Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 26.10.2021 r.

 Żytno, działka nr 1122/41

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-11-15 11:15:43.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w gminie Żytno.

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-10-11 10:51:40.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-10-05 16:42:05.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-10-05 16:40:40.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-10-05 16:38:33.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/42 o pow. 0,0986 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-09-27 14:39:16.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/39 o pow. 0,0964 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-09-23 13:05:31.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/41 o pow. 0,0984 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-09-23 13:01:29.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/57 o pow. 0,1285 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-09-23 12:57:50.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym.

 Silniczka, działka nr 697 o pow. 0,0690 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-09-07 13:57:08.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 23.08.2021 r. z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno.

  Żytno, działka nr 866/1 o pow. 0,1356 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-08-23 12:37:30.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 17.08.2021 r. z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno.

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-08-17 12:58:17.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno.

 Żytno, działka nr 1122/39 o pow. 0,0964 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-08-10 11:42:08.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno.

 Żytno, działka nr 1122/57 o pow. 0,1285 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-08-10 11:39:43.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/40 o pow. 0,0983 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-07-07 14:46:34.

Wójt Gminy Żytno ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Czechowiec, stanowiącej własność Gminy Żytno.

 Czechowiec, działka nr 643 o pow. 0,31 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-07-07 14:42:41.

Wójt gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w gminie Żytno.

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-07-05 15:19:40.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

  Żytno, działka nr 1122/42 o pow. 0,0986 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-07-05 15:04:02.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/41 o pow. 0,0984 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-07-05 14:56:03 | Data modyfikacji: 2021-07-05 14:57:47.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno.

 Czechowiec, działka nr 643

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-06-14 13:19:27.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno.

 Żytno, działka nr 1122/40 o pow. 0,0983 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-05-25 09:47:10.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno.

  Żytno, działka 1122/42

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-05-17 09:58:08.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno.

 Żytno, działka 1122/41

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-05-17 09:57:00.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy Żytno.

 Żytno, działka nr 1122/56 o pow. 0,0961 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-05-14 11:08:11 | Data modyfikacji: 2021-05-14 11:10:13.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Maluszyn, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Maluszyn, działka nr 712/1 o pow. 0,2183 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-05-06 15:20:51.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-04-27 11:40:58.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-04-27 11:38:49.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

  Żytno, działka nr 1122/55 o pow. 0,0882 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-04-13 11:04:17.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/54 o pow. 0,0882 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-04-13 11:01:33.

Wójt Gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/56 o pow. 0,0961 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-03-31 14:40:07.

Wójt Gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, położonych w miejscowości Sudzinek.

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-02-24 14:35:06.

Wójt Gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/55 o pow. 0,0882 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-02-23 13:09:51.

Wójt Gminy Żytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

 Żytno, działka nr 1122/54 o pow. 0,0882 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-02-23 13:07:02.

Wójt Gminy Żytno ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Maluszyn, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Maluszyn, działka nr 712/1 o pow. 0,2183 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-02-22 12:49:46.

Wójt Gminy Żytno ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonj w miejscowości Żytno, gmina Żytno, stanowiącej mienie komunalne Gminy.

 Żytno, działka nr 1500/4 o pow. 0,0332 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-02-16 12:21:42.

Wójt Gminy Żytno ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Borzykówka, stanowiącej własność Gminy Żytno.

 Borzykówka, działka nr 749/1 o pow. 0,50 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-02-08 13:11:24.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno

 Borzykówka, działka 749/1

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-01-12 12:52:24 | Data modyfikacji: 2021-01-12 12:53:42.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Maluszyn, stanowiącej mienie Komunalne Gminy Żytno

  Żytno, działka nr 712/1 o pow. 0,2183 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-12-08 15:14:29.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, stanowiącej mienie Komunalne Gminy Żytno

 Żytno, działka nr 1500/4 o pow. 0,0332 ha

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-12-08 15:10:41.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-10-19 12:00:57 | Data modyfikacji: 2020-10-19 12:02:32.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-10-15 10:49:05.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-10-13 10:26:05.

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-09-02 15:03:49 | Data modyfikacji: 2020-09-02 15:15:22.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-08-05 14:31:53.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-06-03 13:08:25.

Ogłoszenie - przetarg na dzierżawę nieruchomosci rolnych położonych w miejscowości Kępa.

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-05-28 10:27:18.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-05-05 10:04:09 | Data modyfikacji: 2020-05-05 10:05:57.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-04-14 12:31:59.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Barycz, stanowiącej mienie Komunalne Gminy Żytno

 Barycz, działka nr 172 o pow. 0,34 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-08 14:20:34.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Silniczka, stanowiącej mienie Komunalne Gminy Żytno

 Silniczka, działka nr 406/2 o pow. 0,30 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-08 14:18:58.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-12-19 14:42:33.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno

Silniczka, działka nr 406/2 o pow. 0,30 ha

Barycz, działka nr 172 o pow. 0,34 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-11-25 13:30:04.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Sekursko, stanowiącej mienie Komunalne Gminy Żytno

Sekursko, działka nr 438 o pow. 0,09 ha

Sekursko, działka nr 419/2 o pow. 0,30 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:25:57.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, stanowiącej mienie Komunalne Gminy Żytno

 Żytno, działka nr 1122/45 o pow. 0,1352 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-28 11:34:51.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, stanowiącej mienie Komunalne Gminy Żytno

 Żytno, działka nr 1122/55 o pow. 0,0882 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-28 11:33:17.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-17 14:53:45.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, stanowiącej mienie Komunalne Gminy Żytno

 Żytno, działka nr 1122/47 o pow. 0.0882 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-02 10:04:20.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej mienie Komunalne Gminy Żytno

Sudzin, działki nr 299,344 o łącznej powierzchni 0,81 ha oraz Pukarzów, działki nr 176/1, 176/2 o łącznej powierzchni 1,29 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-10-02 09:58:27 | Data modyfikacji: 2019-10-02 10:00:34.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno

Sekursko, działka nr 438 o pow. 0,09 ha

Sekursko, działka nr 419/2 o pow. 0,30 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-18 08:27:13.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, stanowiącej mienie Komunalne Gminy Żytno

 Żytno, działka nr 1122/46 o pow. 0,0882 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-11 14:40:45 | Data modyfikacji: 2019-09-11 15:08:45.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno

 Żytno, działka nr 1122/45 o pow. 0,1352 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-09 10:07:12.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno

 Żytno, działka nr 1122/55 o pow. 0,0882 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-09 10:05:42.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Silnica, stanowiącej mienie Komunalne Gminy Żytno

 Silnica, działka nr 745/2 o pow. 1,20 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 12:38:16.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 12:35:59.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno

 Żytno, działka nr 1122/47 o pow. 0.0882 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-20 13:00:26.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-07 09:38:42.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno

 Silnica, działka nr 745/2 o pow. 1,20 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-07 09:35:56.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Maluszyn, stanowiącej mienie Komunalne Gminy Żytno

 Maluszyn, działka nr 121 o pow. 1,00 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-07 09:33:17.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno

 Żytno, działka nr 1122/46 o pow. 0,0882 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-29 13:39:34.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno

 Maluszyn, działka nr 121 o pow. 1,00 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-17 10:17:39.

Wójt Gminy Żytno ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Budzów, stanowiącej mienie Komunalne Gminy Żytno

 Budzów, działka nr 69 o pow. 0,39 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-10 14:06:28.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mała Wieś, stanowiącej mienie Komunalne Gminy Żytno

 Mała Wieś, działka nr 749/1 o pow. 0,9460 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:06:51.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 Silniczka, działka nr 349/2 o pow. 0,64 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-03 10:04:17.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno

 Mała Wieś, działka nr 749/1 o pow. 0,9460 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-07 13:58:55.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno

 Mała Wieś, działka nr 749/1 o pow. 0,9460 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-07 13:46:44.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Budzów, stanowiącej mienie Komunalne Gminy Żytno

 Budzów, działka nr 69 o pow. 0,39 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-24 09:38:53.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, stanowiącej mienie Komunalne Gminy Żytno

 Żytno, działka nr 1122/43 o pow. 0,0948 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-24 09:37:14.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, stanowiącej mienie Komunalne Gminy Żytno

Żytno, działka nr 1122/85 o pow. 0,1067 ha

Żytno, działka nr 1122/84 o pow. 0,0928 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-01 11:33:38.


Wójt Gminy Żytno ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawe nieruchomości stanowiących własność Gminy Żytno, położonych w miejscowości Łazów

 Łazów, działka nr 41/4 o pow. 1,63 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-20 11:15:38 | Data modyfikacji: 2019-03-20 11:20:12.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno

 Żytno, działka nr 1122/43 o pow. 0,0948 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-12 10:23:22.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno

 Budzów, działka nr 69 o pow. 0,39 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-12 10:20:15.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-28 10:52:53.

Wójt Gminy Żytno ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Sekursko, stanowiącej mienie Komunalne Gminy Żytno

 Sekursko, działka nr 436/2 o pow. 0,17 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-28 10:51:20.

Wójt Gminy Żytno ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawe nieruchomości stanowiących własność Gminy Żytno, położonych w miejscowości Żytno

 Żytno, działka nr 701 o pow.0,34 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-28 10:48:27.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, stanowiącej Mienie Komunalne Gminy

 Żytno, działka nr 1122/59 o pow. 0,0880 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-25 10:09:03.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno

 Łazów, działka nr 41/4 o pow. 1,63 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-25 10:06:55.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno

 Żytno, działka nr 1122/84 o pow. 0,0923 ha oraz działka nr 1122/85 o pow. 0,1067 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-14 12:04:04 | Data modyfikacji: 2019-02-14 12:23:19.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno

 Żytno, działka nr 701 o pow. 0,34 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-07 13:50:06.

Wójt Gminy Żytno ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawe nieruchomości stanowiących własność Gminy Żytno, położonych w miejscowości Żytno

 Żytno, działka nr 1174 o pow. 12m2

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:31:17 | Data modyfikacji: 2019-01-30 12:34:36.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 Silniczka, działka nr 126/5 o pow. 0,0600 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-09 11:39:01.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia komunalnego Gminy

 Żytno, działka nr 1122/59 o pow. 0,0880 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-09 11:36:13.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

 Żytno, działka nr 1174 o pow. 12 m2

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 12:11:40.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łazów, stanowiącej Mienie Komunalne Gminy

 Łazów, działka nr 602 o pow. 0,16 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-12-27 11:26:22.

Wójt Gminy Żytno ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Sekursko, stanowiącej mienie Komunalne Gminy Żytno

 Sekursko, działka nr 436/2 o pow. 0,17 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-12-19 10:16:23.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-28 10:00:39.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 09.11.2018 r

 Łazów, działka nr 602 o pow. 0,16 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-09 10:51:35 | Data modyfikacji: 2018-11-09 10:52:00.

Wójt Gminy Żytno ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawe nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Żytno, położonych w miejscowości Sekursko

 Sekursko, działka nr 226 o pow. 0,81 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-25 13:09:04.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno

 Sekursko, działka nr 226 o pow. 0,81 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-27 13:47:33.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 Mosty, działka nr 331/1 o pow. 0,21 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-03 14:03:33.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 Wykaz nieruchomości

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-31 11:40:37.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej  stanowiącej własność Gminy Żytno

 Żytno, działka nr 1122/38 o pow. 0,0952 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-23 12:02:04.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej  stanowiącej własność Gminy Żytno

Żytno, działka nr 214/2 o pow. 0,0585 ha

Żytno, działka nr 1122/60 o pow. 0,0881 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-23 08:45:45.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 05.07.2018 r

 Żytno, działka nr 1122/38 o pow. 0,0952 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-05 13:40:42.

Wójt Gminy Żytno ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Sekursko, stanowiącej mienie Komunalne Gminy Żytno

 Sekursko, działka nr 436/2 o pow. 0,17 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:30:33.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 04.06.2018 r.

Żytno, działka nr 214/2 o pow. 0,0585 ha

Żytno, działka nr 1122/60 o pow. 0,0881 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-04 10:10:51.

Wójt Gminy Żytno ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawe nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Żytno, położonych w miejscowości Borzykówka

 Borzykówka, działka nr 749/1 o pow. 0,50 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:12:10.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 18.04.2018 r

 Borzykówka, działka nr 749/1 o pow. 0,50 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:19:40.

Wójt Gminy Żytno informuje o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Łazów, stanowiącej własnośc Gminy Żytno

 Łazów, działka nr 41/4 o pow. 1,63 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:42:10 | Data modyfikacji: 2018-02-07 09:44:01.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej  stanowiącej własność Gminy Żytno

Silnica, działka nr 33 o pow. 0,16 ha

Sekursko, działka nr 436/2 o pow. 0,17 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-03 15:08:19.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawe nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Łazów, stanowiącej własność Gminy Żytno

 Łazów, działka nr 41/4 o pow. 1,63 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-02 12:48:01.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 05.12.2017 r.

 Łazów, działka nr 41/4 o pow. 1,63 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-05 11:30:57.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 15.11.2017 r.

Silnica, działka nr 33 o pow. 0,16 ha

Sekursko, działka nr 436/2 o pow. 0,17 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-15 12:22:55.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 11.10.2017 r.

 Sady, działka nr 369/2 o pow. 0,0300 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 13:41:08.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym z dnia 22.08.2017 r.

 Silniczka, działka nr 299 o pow. 0,50 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-22 12:19:30.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawe nieruchomości położonej w miejscowości Silnica, stanowiącej własność Skarbu Państwa - Państwowego Funduszu Ziemi

 Silnica, działka nr 490 o pow. 1,71 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-09 08:55:24.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Skarbu Państwa - Państwowego Funduszu Ziemi z dnia 10.07.2017 r

 Silnica, działka nr 490 o pow. 1,71 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-18 11:14:32.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 06.06.2017 r.

 Grodzisko, działka nr 601/4 o pow. 0,0150 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-06 13:16:56.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawe nieruchomości położonej w miejscowości Mosty, stanowiącej  własność Skarbu Państwa - Państwowego Funduszu Ziemi

Mosty, działka nr 219/2 o pow. 0,30 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:09:05 | Data modyfikacji: 2017-05-31 10:29:49.

Wójt Gminy Żytno ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, stanowiącej Mienie Komunalne Gminy

Żytno, działka nr 1122/37 o pow. 0,0945 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:05:14.

Wójt Gminy Żytno ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Silniczka, stanowiącej własność Skarbu Państwa - Państwowego Funduszu Ziemi

 Silniczka, działka nr 406/2 o pow. 0,30 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-10 08:11:16.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Skarbu Państwa - Państwowego Funduszu Ziemi z dnia 02.05.2017 r

 Mosty, działka nr 219/2 o pow. 0,30 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-02 10:02:07 | Data modyfikacji: 2017-05-02 10:04:03.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 10.04.2017 r.

Żytno, działka nr 1122/37 o pow. 0,0945 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-10 10:21:12.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 06.04.2017 r.

Silniczka, działka nr 406/2 o pow. 0,30 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-06 12:57:31.

Wójt Gminy Żytno ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mała Wieś, stanowiącej Mienie Komunalne Gminy z dnia 20.03.2017 r

Mała Wieś, działka nr 468/1 o pow. 0,1611 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-28 08:12:34 | Data modyfikacji: 2017-03-28 08:14:54.

Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żytno, stanowiącej mienie Komunalne Gminy

Żytno, działka nr 1122/63 o pow. 0,1569 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-15 08:53:27.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Żytno z dnia 14.02.2017 r.

Pukarzów, działka nr 61/4 o pow. 0,59 ha

Silnica, działki nr: 369, 373, 149, 143, 1224, Pukarzów działki nr: 6/1, 242

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-14 13:43:33.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym z dnia 07.02.2017 rok.

Lokal mieszkalny nr 1 w miejscowości Borzykowa

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-07 14:11:20.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Żytno z dnia 30.01.2017 r.

Silnica, działka nr 618 o pow. 0,26 ha

Żytno, działka nr 1522 o pow. 0,48 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 09:28:51.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 23.01.2017 r.

Żytno, działka nr 1122/63 o pow. 0,1569 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-24 08:13:37.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 16.01.2017 r

Pukarzów, działka nr 61/4 o pow. 0,59 ha

Silnica, działka nr 369 o pow.0,49 ha, 373 o pow.0,50ha, 149 o pow. 0,38ha, 143 o pow. 0,55ha, 1224 o pow.0,21ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-16 09:07:17.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 03.01.2017 r.

Silnica, działka nr 618 o pow. 0,26 ha

Żytno, działka nr 1522 o pow. 0,48 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-03 09:58:11.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Żytno z dnia 06.12.2016

Sudzin, działka nr 90 o pow.0,53 ha

Sudzin, działka nr 345, o pow. 0,10 ha

Barycz, działka nr 172 o pow. 0,34 ha

Sekursko, działka nr 227/1 o pow. 2,18 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-07 09:51:13 | Data modyfikacji: 2016-12-07 10:00:55.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Żytno z dnia 07.11.2016 r.

 Silniczka, działka nr 174 o pow. 1,25 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 13:47:16.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 04.11.2016r

Sudzin, działka nr 90 o pow. 0,53 ha

Sudzin, działka nr 345 o pow. 0,10 ha

Sekursko, działka nr 227/1 o pow. 2,18 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 13:32:48.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 17.10.2016r

Rędziny, działka nr 175 o pow. 0,24 ha

Grodzisko, działka nr 114 o pow 1,97 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-18 09:47:07.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 10.10.2016r

Silniczka, działka nr 174 o pow. 1,25 ha

Maluszyn, działka nr 336 o pow.0,97 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-10 12:15:59.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 26.09.2016r.

Barycz, działka nr 172 o pow. 0,34ha

Maluszyn, działka nr 352/5 o pow.1,71ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-26 11:01:07.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 19.09.2016 r.

Budzów, działka nr 70 o pow. 0.29 ha

Żytno działka nr 1122/60 o pow. 0,0881 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-20 11:35:41 | Data modyfikacji: 2016-09-20 11:37:39.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 19.09.2016r.

Rędziny, działka nr 175 o pow. 0,24 ha

 Grodzisko, działka nr 114 o pow.1,97 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-19 11:59:01 | Data modyfikacji: 2016-09-19 12:01:19.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 07.09.2016r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-08 07:47:46 | Data modyfikacji: 2016-09-19 12:01:50.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 07.09.2016 r.

 Maluszyn działka nr 327/2 o pow. 0,66 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-08 07:45:48 | Data modyfikacji: 2016-09-19 12:02:07.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy  Żytno z dnia 02.09.2016 r.

 Pukarzów, działka nr 9/10 o pow. 0,14 ha oraz działka nr 9/11 o pow. 0,54 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-06 11:57:57 | Data modyfikacji: 2016-09-19 12:02:22.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 24.08.2016r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-30 12:45:28 | Data modyfikacji: 2016-09-19 12:03:58.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 23.08.2016r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-30 12:44:34 | Data modyfikacji: 2016-09-19 12:02:39.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 24.08.2016 r.

 Mała Wieś, działka nr 861 o pow. 0,13 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-30 12:42:32 | Data modyfikacji: 2016-09-19 12:04:50.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Żytno z dnia 19.07.2016 r.

 Żytno, działka nr 1122/60 o pow. 0,0881 ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-19 10:56:03 | Data modyfikacji: 2016-09-19 12:04:29.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy z dnia 07.07.2016 r.

Budzów, działka nr 70 o pow. 0,29 ha

Kąty, działka nr 555 o pow. 0,24 ha

Mała Wieś, działka nr 861 o pow. 0,13 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-07 12:41:58.

Ogłoszenie o anulowaniu przetargów na nieruchomości z zasobu Mienia Komunalnego Gminy z dnia 06.07.2016 r.

Budzów, działka nr 70 o pow. 0,29 ha

Kąty, działka nr 555 o pow. 0,29 ha

Mała Wieś, działka nr 861 o pow. 0,13 ha

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-06 11:12:04.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy z dnia 27.06.2016

 Treść informacji

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-29 11:10:46.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego gminy z dnia 14.06.2016

Budzów, działka nr 70 o pow. 0,29 ha

Kąty, działka nr 555 o pow. 0,24 ha

 Mała Wieś, działka nr 681 o pow. 0,13ha

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-22 10:31:23 | Data modyfikacji: 2016-06-22 10:41:59.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego gminy z dnia 22.04.2016r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2016-04-27 08:38:36.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego gminy z dnia 20.04.2016r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2016-04-22 09:14:04.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego gminy z dnia 15.02.2016r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2016-02-16 10:11:26.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu Mienia Komunalnego gminy z dnia 26.01.2016r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2016-01-27 08:48:25.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu Mienia Komunalnego gminy z dnia 29.10.2015r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-11-02 15:11:53.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego gminy z dnia 29.10.2015r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-10-30 08:11:27.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego gminy z dnia 26.10.2015r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-10-27 10:28:29.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego gminy z dnia 22.09.2015r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-09-23 09:20:23.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobu Mienia Komunalnego gminy z dnia 25.06.2015r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-29 16:35:19.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego gminy z dnia 11.05.2015r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-05-12 08:22:18.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 27.04.2015r.

Mała Wieś, działka nr 861 o pow. 0,13 ha

Maluszyn, część działki nr 742/1 o pow. 0,30 ha

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-04-28 08:38:16 | Data modyfikacji: 2015-04-28 08:39:57.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 26.02.2015r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-02-26 09:13:02 | Data modyfikacji: 2015-02-26 09:13:33.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 30.01.2015r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-02-02 09:28:52.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 30.12.2014r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-12-31 13:51:40.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 07.10.2014r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-10-08 09:11:05.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 07.03.2014r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-03-07 10:52:28.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 29.01.2014r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-01-30 12:24:27.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 23.12.2013r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-12-31 07:51:49.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 24.10.2013r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-10-24 10:02:14.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 29.07.2013r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-07-31 08:29:10.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 02.07.2013r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-07-15 09:00:25.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 10.06.2013r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-06-12 15:10:20.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 19.03.2013r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-03-19 12:54:53.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 25.02.2013r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-02-26 08:25:52.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 20.02.2013r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-02-20 10:08:19.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 28.01.2013r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-01-28 13:50:49 | Data modyfikacji: 2013-01-29 11:54:48.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 26.11.2012r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-11-26 14:04:57.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 19.11.2012r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-11-19 08:10:49.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 20.08.2012r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-08-20 11:16:38 | Data modyfikacji: 2012-08-20 11:17:19.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 16.07.2012r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-07-16 12:16:12.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 01.06.2012r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-06-01 14:39:52.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 08.03.2012r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-03-08 14:53:10.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 16.01.2012r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-01-16 14:03:07.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 09.12.2011r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-12-13 13:23:37.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 01.12.2011r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-12-05 13:49:55.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 28.09.2011r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-09-28 08:35:03.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 24.08.2011r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-08-24 14:25:09.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 22.02.2011r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-02-24 09:47:58.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 05.01.2011r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-01-05 09:29:42.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 22.12.2010r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-12-22 13:32:52 | Data modyfikacji: 2010-12-29 10:41:28.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 06.12.2010r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-12-08 10:16:11.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 21.06.2010r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-06-21 14:00:59.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 17.05.2010r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-05-18 14:57:19 | Data modyfikacji: 2010-05-31 13:53:26.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 08.12.2009r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2009-12-10 07:59:27.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 05.10.2009r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2009-10-08 15:14:43.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 13.07.2009r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2009-07-15 08:22:25.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 31.03.2009r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2009-03-31 14:04:20.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 05.01.2009r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2009-01-05 11:08:42.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 17.12.2008r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-12-18 09:33:02.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 05.11.2008r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-11-05 09:31:03.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 10.10.2008r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-10-10 09:40:37.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 06.08.2008r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-08-06 10:58:47.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 04.08.2008r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-08-04 11:33:36.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 02.06.2008r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-06-03 12:25:16.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 18.02.2008r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:56:02.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobów Mienia Komunalnego gminy z dnia 11.02.2008r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:55:31.

Zobacz:
 Decyzje .  Informacje o wynikach przetargów . 
Data wprowadzenia: 2008-02-22 12:55:31
Opublikowane przez: Szymon Pietras