Informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych

Informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych

 
Informacja o łącznej kwocie udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2012r.

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-05-07 09:45:19.
Data wprowadzenia: 2012-05-07 09:45:19
Opublikowane przez: Szymon Pietras
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl