Wstępny projekt programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013r.

 Treść Programu

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-11-06 14:48:32.
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej na terenie Gminy Żytno w 2013 r."

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Oświadczenie o działalności

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-01-16 14:10:32 | Data modyfikacji: 2013-01-16 14:13:01.
Ogłoszenie wyników konkursu
 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-03-14 14:34:23.
Protokół z otwarcia i oceny ofert dotyczących realizacji zadania publicznego
 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-03-14 14:35:38.
Data wprowadzenia: 2013-03-14 14:35:38
Opublikowane przez: Szymon Pietras