> 2013 r.

2013 r.

Wstępny projekt programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013r.

 
Treść Programu

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-11-06 14:48:32.
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej na terenie Gminy Żytno w 2013 r."

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Oświadczenie o działalności

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-01-16 14:10:32 | Data modyfikacji: 2013-01-16 14:13:01.
Ogłoszenie wyników konkursu
 
Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-03-14 14:34:23 | Data modyfikacji: 2013-01-16 14:13:01.
Protokół z otwarcia i oceny ofert dotyczących realizacji zadania publicznego
 
Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-03-14 14:35:38 | Data modyfikacji: 2013-01-16 14:13:01.
Data wprowadzenia: 2013-03-14 14:35:38
Opublikowane przez: Szymon Pietras
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl