Podział Gminy Żytno na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym obowiązujący od 2012 roku.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-07-17 12:55:35 | Data modyfikacji: 2014-10-07 16:10:06.

Podział Gminy Żytno na stałe obwody głosowania, ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-11-30 09:01:20 | Data modyfikacji: 2014-10-07 16:10:35.

Zobacz:
 Prezydent 2010 .  Wybory Samorządowe 2010 .  Sejm i Senat 2011 .  Parlament Europejski 2014 .  Wybory Samorządowe 2014 .  Prezydent 2015 .  Referendum 2015 .  Referendum 2023 .  Sejm i Senat 2015 .  Wybory samorządowe 2018 .  Wybory uzupełniające do Rady Gminy .  Wybory Europarlament 2019 .  Wybory do izb rolniczych .  Sejm i Senat 2019 .  Sejm i Senat 2023 .  Wybory Prezydent 2020 .  Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2021 .  Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2022 . 
Data wprowadzenia: 2012-11-30 09:01:20
Data modyfikacji: 2014-10-07 16:10:35
Opublikowane przez: Szymon Pietras