Podział Gminy Żytno na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym obowiązujący od 2012 roku.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-07-17 12:55:35 | Data modyfikacji: 2014-10-07 16:10:06.

Podział Gminy Żytno na stałe obwody głosowania, ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-11-30 09:01:20 | Data modyfikacji: 2014-10-07 16:10:35.

OBWIESZCZENIE NR 24 2023 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 231/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-12-14 15:34:58.

Zobacz:
 Prezydent 2010 .  Wybory Samorządowe 2010 .  Sejm i Senat 2011 .  Parlament Europejski 2014 .  Wybory Samorządowe 2014 .  Prezydent 2015 .  Referendum 2015 .  Referendum 2023 .  Sejm i Senat 2015 .  Wybory samorządowe 2018 .  Wybory uzupełniające do Rady Gminy .  Wybory Europarlament 2019 .  Wybory do izb rolniczych .  Sejm i Senat 2019 .  Sejm i Senat 2023 .  Wybory Prezydent 2020 .  Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2021 .  Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2022 .  Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2023 . 
Data wprowadzenia: 2023-12-14 15:34:58
Opublikowane przez: Łukasz Mierz