Decyzje

Decyzja o uznaniu nieruchomości położonej w gminie Żytno obręb geodezyjny Żytno działka numer 866 o powierzchni 0,15 ha
jako stanowiącą mienie gromadzkie na dzień 5 lipca 1963 roku.

 Treść decyzji

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-18 09:45:00.
Data wprowadzenia: 2016-10-18 09:45:00
Opublikowane przez: Michał Bąkowski