> Decyzje

Decyzje

Decyzja o uznaniu nieruchomości położonej w gminie Żytno obręb geodezyjny Żytno działka numer 866 o powierzchni 0,15 ha
jako stanowiącą mienie gromadzkie na dzień 5 lipca 1963 roku.

 
Treść decyzji

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-18 09:45:00.
Data wprowadzenia: 2016-10-18 09:45:00
Opublikowane przez: Michał Bąkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl