> Prezydent 2015

Prezydent 2015

Uprzejmie informuje się, że w dniach 20.04.2015r. - 04.05.2015r. każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Żytno, ul. Krótka 4, pok. nr 12 (I piętro) w godzinach 7.30 - 15.30.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek.

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-04-21 09:06:00 | Data modyfikacji: 2015-04-21 09:06:19.

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Żytno znajdują się na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach sołeckich tj.: Borzykowa, Borzykówka, Budzów, Ciężkowiczki, Czechowiec, Grodzisko, Kozie Pole, Łazów, Maluszyn, Mała Wieś, Mosty, Pągów, Pierzaki, Pukarzów, Polichno, Rędziny, Rogaczówek, Sady, Sekursko, Silnica, Silniczka, Sudzinek, Żytno.

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-04-21 08:59:07 | Data modyfikacji: 2015-04-21 09:06:19.
 
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-04-21 08:57:02 | Data modyfikacji: 2015-04-23 11:29:45.
 
Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-04-07 09:32:14 | Data modyfikacji: 2015-04-23 11:29:45.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej w związku z Wyborami Prezydenta 2015
Głosowanie korespondencyjne
Głosowanie korespondencyjne za granicą
Głosowanie przez pełnomocnika
Dopisanie do spisu wyborców
Zaświadczenie o prawie do głosowania

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-04-07 09:24:37 | Data modyfikacji: 2015-04-07 09:30:09.
Data wprowadzenia: 2015-04-07 09:24:37
Data modyfikacji: 2015-04-07 09:30:09
Opublikowane przez: Szymon Pietras
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl