POSTANOWIENIE NR 394/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-27 09:03:44.

Informacja Wójta Gminy Żytno o sporządzeniu Spisu Wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępniania

 Treść informacji

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-24 15:44:09.

Postanowienie Nr 360/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-23 11:53:42.

Uchwała Nr 17/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 września 2019 r. w sprawie sporządzenia obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz senatorów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-17 08:55:46.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno o numerach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 paździenika 2019 r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-11 12:04:26.

Wykaz komitetów wyborczych, spełniających warunek określony w art. 210 § 2 Kodeksu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-04 11:09:32.

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 sierpnia 2019 r.

 Treść komunikatu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-27 15:01:12.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 sierpnia 2019 r. o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Formularz zgłoszenia kandydata (wyborca)

Formularz zgłoszenia kandydata (komitet wyborczy)

 Treść komunikatu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-26 08:46:48 | Data modyfikacji: 2019-09-11 08:18:31.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dziań 13 października 2019 r.

Wzór zgłoszenia głosowania korespondencyjnego

 Treść komunikatu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-20 09:54:06.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-08-20 09:50:18.
Data wprowadzenia: 2019-08-20 09:50:18
Opublikowane przez: Michał Bąkowski