Informuje się, że na terenie gminy Żytno miejscami wyznaczonymi do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są tablice ogłoszeń znajdujące się w każdym sołectwie. 

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-08-23 08:46:59.
 Obwieszczenie o granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-09-09 11:15:35.
 Informacje o uprawnieniach osób niepełnosprawnych

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-09-09 12:06:35.
 Zarządzenie Wójta Gminy Żytno w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-09-22 08:02:08.
 Wykaz składów Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-09-22 08:03:35.
 Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-09-27 15:45:38.
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatora

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-09-27 15:46:15.
Data wprowadzenia: 2011-09-27 15:46:15
Opublikowane przez: Szymon Pietras