bip.zytno.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Żytno www.zytno.pl
Wybory strona główna 

Uprzejmie informuje się, że w dniach 20.04.2015r. - 04.05.2015r. każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Żytno, ul. Krótka 4, pok. nr 12 (I piętro) w godzinach 7.30 - 15.30.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek.

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-04-21 09:06:00 | Data modyfikacji: 2015-04-21 09:06:19.

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Żytno znajdują się na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach sołeckich tj.: Borzykowa, Borzykówka, Budzów, Ciężkowiczki, Czechowiec, Grodzisko, Kozie Pole, Łazów, Maluszyn, Mała Wieś, Mosty, Pągów, Pierzaki, Pukarzów, Polichno, Rędziny, Rogaczówek, Sady, Sekursko, Silnica, Silniczka, Sudzinek, Żytno.

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-04-21 08:59:07.
 Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-04-21 08:57:02 | Data modyfikacji: 2015-04-23 11:29:45.
 Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-04-07 09:32:14.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej w związku z Wyborami Prezydenta 2015
Głosowanie korespondencyjne
Głosowanie korespondencyjne za granicą
Głosowanie przez pełnomocnika
Dopisanie do spisu wyborców
Zaświadczenie o prawie do głosowania

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-04-07 09:24:37 | Data modyfikacji: 2015-04-07 09:30:09.

Zobacz:
 Prezydent 2010 .  Wybory Samorządowe 2010 .  Sejm i Senat 2011 .  Parlament Europejski 2014 .  Wybory Samorządowe 2014 .  Prezydent 2015 .  Referendum 2015 .  Referendum 2023 .  Sejm i Senat 2015 .  Wybory samorządowe 2018 .  Wybory uzupełniające do Rady Gminy .  Wybory Europarlament 2019 .  Wybory do izb rolniczych .  Sejm i Senat 2019 .  Sejm i Senat 2023 .  Wybory Prezydent 2020 .  Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2021 .  Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2022 .  Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2023 . 
Data wprowadzenia: 2015-04-07 09:24:37
Data modyfikacji: 2015-04-07 09:30:09
Opublikowane przez: Szymon Pietras
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zytno.pl