Protokół z wyborów do Rady Gminy Żytno

 Treść protokołu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:02:06.

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Żytno

 Treść protokołu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:00:55.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o powołaniu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Żytno

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-02 10:13:15.

Obwieszczenie o kandydatach na radnych do Rady Gminy Żytno

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:08:27.

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Żytno

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-01 14:44:10.

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na tablicach ogłoszeniowych niżej wymienionych sołectw.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-21 10:53:43.

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 Treść informacji

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-14 08:24:02.

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

 Treść informacji

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-14 08:22:19.

Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Żytnie z dnia 12 września 2018r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej, gwarantującego obsługę komisji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnegorzarządzonych na dzień 2l października 2018 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-12 11:28:21.

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Żytnie z dnia 12 września 2018 roku o składzie komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Żytno i kandydatów na Wójta Gminy Żytno.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-12 11:27:02 | Data modyfikacji: 2018-09-12 11:30:06.

Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Żytnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Żytnie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-12 11:23:38.

Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Żytnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Żytnie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-12 11:21:18.

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Imienny wykaz członków komisji terytorialnych

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-11 08:01:26 | Data modyfikacji: 2018-09-11 08:03:48.

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-11 07:57:29.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-11 07:55:14.

Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 września 2018 r. o możliwości dokonywania przez wyborców zgłoszeń na członków terytorialnych komisji wyborczych

 Treść informacji

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-10 15:07:58.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żytno z dnia  20 sierpnia  2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w  każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-10 15:02:51.

W załączeniu wykaz komitetów, które mogą - potencjalnie - zgłaszać kandydatów na radnych oraz na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie województwa łódzkiego i w poszczególnych gminach Decyduje kolumna "Zasięg działania komitetu"

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-10 14:59:53.

Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 września 2018 r. dotycząca możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych oraz losowań do komisji.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-10 14:59:02.
Data wprowadzenia: 2018-09-10 14:59:02
Opublikowane przez: Michał Bąkowski