Gminna Komisja Wyborcza w Żytnie
ul. Krótka 4, 97-532 Żytno
telefon: 343277001

Przewodniczący - Smolarska Urszula
Z-ca Przewodniczącego - Piekarska Henryka

Dyżury członków komisji w sprawie przyjęcia dokumentów i rejestracji list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta pełnione będą:

- w godzinach 8.00 - 15.00 w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku
- w godzinach 8.00 - 24.00 w dniu 7 października 2014 roku
- w godzinach 8.00 - 24.00 w dniu 17 października 2014 roku

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-09-24 12:36:24.
 Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-08-27 10:47:12 | Data modyfikacji: 2014-09-24 12:31:20.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:14:19 | Data modyfikacji: 2014-09-24 12:31:11.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:16:31 | Data modyfikacji: 2014-09-24 12:31:04.
 Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Żytnie

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-09-24 15:37:54.
Komunikat w sprawie losowania na członków
Obwodowych Komisji Wyborczych

Zawiadamia się, że w dniu 21 pażdziernika 2014r. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Żytnie, ul. Krótka 4 odbędzie się publiczne losowanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad sm. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-10-17 13:49:24.
Komunikat w sprawie losowania numerów list
komitetów

Uprzejmie informuje się, że w dniu 21 października 2014r. o godz. 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się losowanie numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Żytno oraz na Wójta Gminy Żytno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:54:14.
 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-10-21 09:51:18.
 Uchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, w celu przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-10-22 11:32:49.
 Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Żytno

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-10-23 08:05:57 | Data modyfikacji: 2014-10-23 10:25:19.
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Żytno

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-10-23 10:23:10.

Wyniki wyborów na Wójta Gminy Żytno oraz do Rady Gminy Żytno w postaci protokołów zbiorczych

Protokół zbiorczy z wyborów Wójta Gminy Żytno

Protokół zbiorczy z wyborów do Rady Gminy Żytno

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-11-19 09:45:40 | Data modyfikacji: 2014-11-19 09:47:28.
Data wprowadzenia: 2014-11-19 09:45:40
Data modyfikacji: 2014-11-19 09:47:28
Opublikowane przez: Szymon Pietras