Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej na terenie Gminy Żytno znajdują się na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach sołeckich tj.: Borzykowa, Borzykówka, Budzów, Ciężkowiczki, Czechowiec, Grodzisko, Kozie Pole, Łazów, Maluszyn, Mała Wieś, Mosty, Pągów, Pierzaki, Pukarzów, Polichno, Rędziny, Rogaczówek, Sady, Sekursko, Silnica, Silniczka, Sudzinek, Żytno.

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-07-07 15:54:05.
 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-07-17 13:46:02.
 Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015r.

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-08-17 10:50:22.
Data wprowadzenia: 2015-08-17 10:50:22
Opublikowane przez: Szymon Pietras