Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy Żytno

 Treść informacji

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-07-10 09:00:32 | Data modyfikacji: 2020-07-10 09:01:42.

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno z dnia 02 lipca 2020r.o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.


 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-07-02 10:53:19.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania.

 Treść komunikatu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-07-01 07:48:53.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-06-30 11:14:15 | Data modyfikacji: 2020-06-30 11:14:59.

POSTANOWIENIE NR 112/2020 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Żytno

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-06-25 08:11:56.

POSTANOWIENIE NR 111/2020 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Żytno

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-06-25 08:08:57.

Postanowienie NR 33/2020 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-06-17 08:34:57 | Data modyfikacji: 2020-06-17 08:36:53.

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim, dotyczący członków Okręgowej Komisji oraz ich dyżurów

 Treść komunikatu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-06-16 08:33:08.

POSTANOWIENIE NR 32/2020 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-06-16 08:20:03.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020r. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-06-15 15:38:08.

Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie możliwosci zgłoszenia dodatkowych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-06-12 19:15:38.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno z dnia 12.06.2020r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-06-12 19:04:16.

Informacja na temat miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:45:38 | Data modyfikacji: 2020-06-10 15:47:26.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborch Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-06-08 14:19:30.

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-06-08 14:05:44.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

Treść informacji

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-06-08 13:56:09 | Data modyfikacji: 2020-06-08 14:31:37.

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-06-08 13:48:48.
Ważna informacja!

Osoby, które nie posiadają meldunku stałego na terenie gminy Żytno a mają zamiar uczestniczyć w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020r muszą złożyć w Urzędzie Gminy do dnia 23.06.2020r wnioski o dopisanie do spisu wyborców.
Powyższe dotyczy również osób, które wcześniej złożyły wnioski przed wyborami, które się nie odbyły w dniu 10 maja 2020r.

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-06-08 11:18:53.

Postanowienie NR 18/2020 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-04-22 13:59:03 | Data modyfikacji: 2020-04-22 14:04:09.

Zawiadomienie Wójta Gminy Żytno o sporządzeniu spisu wyborców

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-04-20 12:27:21.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 kwietnia 2020r.

 Treść komunikatu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-04-17 14:55:03.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020r. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-04-17 11:02:04.

Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 kwietnia 2020r. dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

 Treść informacji

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:21:04.

Obwieszczenie Wójta Gminy Żytno z dnia 10.04.2020r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-04-10 16:55:25 | Data modyfikacji: 2020-04-10 17:20:02.

Sposób przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-04-10 07:55:38.

Wykaz miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania ogłoszeń wyborczych oraz plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-02-24 08:09:32.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 lutego 2020 roku o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 Treść komunikatu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-02-24 08:03:07.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 lutego 2020 roku o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Formularz zgłoszenia kandydata (komitet wyborczy)

Formularz zgłoszenia kandydata (wyborca)

 Treść komunikatu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-02-24 07:55:14 | Data modyfikacji: 2020-02-24 07:58:43.

Pismo Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 lutego 2020 roku.

 Treść pisma

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-02-10 12:35:46.
Data wprowadzenia: 2020-02-10 12:35:46
Opublikowane przez: Michał Bąkowski