POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-08-10 13:38:36.

Wykaz bezpłatnych miejsc na urzędowe obwieszczenia i plakaty komitetów wyborczych

 Treść wykazu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-08-10 15:27:50 | Data modyfikacji: 2023-08-11 07:22:25.

Wzory zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - wyborca

Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - komitet wyborczy

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-08-21 07:59:08 | Data modyfikacji: 2023-08-21 08:03:14.
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 14 sierpnia 2023 r.

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-08-21 12:37:05.

Postanowienie NR 111/2023 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Żytno na stałe obwody głosowania.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-08-25 15:13:25.
 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-09-04 08:19:09.

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika.

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-09-11 14:08:48 | Data modyfikacji: 2023-09-11 14:57:23.

Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18 września 2023r

 Treść informacji

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-09-18 14:52:30 | Data modyfikacji: 2023-09-18 14:53:52.
POSTANOWIENIE NR 131/2023

Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 kyoScan-‎9‎.‎25‎.‎2023-‎8‎.‎47‎.‎24.pdf

Opublikowane przez: wyb ory | Data wprowadzenia: 2023-09-25 09:01:52.

Urząd Gminy Żytno informuje o zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,     w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

 

Opublikowane przez: wyb ory | Data wprowadzenia: 2023-09-25 14:51:50.


INFORMACJA


Pierwsze posiedzenie, połączone ze szkoleniem pełnych składów obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 06 października 2023r. godz. 1330 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie z siedzibą w Silnica 77, 97-532 Silnica.


 


Obecność wszystkich członków komisji wyborczych obowiązkowa.


 

 

Opublikowane przez: wyb ory | Data wprowadzenia: 2023-09-26 10:00:03.

Informacja o aktualnych składach i funkcjach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Żytno

 Informacja_o_skladach_z_funkcjami_101214.pdf

Opublikowane przez: wyb ory | Data wprowadzenia: 2023-10-09 08:32:40.

Rozkład jazdy autobusów do lokali wyborczych - 15.10.2023 r.

 Rozkład jazdy

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-10-10 15:59:06.

POSTANOWIENIE NR 178/2023 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Żytno

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-10-13 07:19:58 | Data modyfikacji: 2023-10-13 07:21:05.

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów Komitetu Wyborczego Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz o warunkach ważności głosu.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-10-13 20:02:52.
Data wprowadzenia: 2023-10-13 20:02:52
Opublikowane przez: Łukasz Mierz