2022-09-30 15:04:40
Modernizacja kotłowni wraz z ciągami ciepłowniczymi obsługującymi 4 bloki mieszkalne (32 lokale) byłych pracowników PPGR Sekursko z podziałem na 3 części.  ...więcej

2022-08-18 12:52:49
Modernizacja kotłowni wraz z ciągami ciepłowniczymi obsługującymi 4 bloki mieszkalne (32 lokale) byłych pracowników PPGR Sekursko z podziałem na 3 części.  ...więcej

2022-07-28 21:52:16
Modernizacja kotłowni wraz z ciągami ciepłowniczymi obsługującymi 4 bloki mieszkalne (32 lokale) byłych pracowników PPGR Sekursko z podziałem na 3 części.  ...więcej

2022-07-12 13:51:49
Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Pągów.  ...więcej

2022-05-26 13:58:51
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maluszyn - ul. Kasztanowa.  ...więcej

2022-04-29 14:56:37
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żytno.  ...więcej

2022-04-19 15:33:26
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Żytno  ...więcej

2022-03-31 16:51:16
Przebudowa i remont ulic oraz dróg na terenie Gminy Żytno z podziałem na 3 części  ...więcej

2022-03-17 13:28:15
HURTOWA DOSTAWA PALIW W 2022 ROKU.  ...więcej

2022-02-23 13:42:47
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żytno.  ...więcej

2022-02-16 14:47:12
HURTOWA DOSTAWA PALIW W 2022R.  ...więcej

2022-01-28 13:01:09
Hurtowa dostawa paliw w 2022r.  ...więcej

2021-09-22 15:10:08
Przebudowa dróg w miejscowości Borzykowa - ul. Krótka, Plac 1000-lecia  ...więcej

2021-07-05 14:16:42
Przebudowa drogi gminnej nr 112622E, w miejscowości Rogaczówek na długości 175 mb.  ...więcej

2021-05-27 13:13:19
  ...więcej

2021-05-25 15:22:02
Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowie  ...więcej

2021-05-04 15:10:37
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Żytno.  ...więcej

2021-04-19 15:05:44
Przebudowa dróg na terenie Gminy Żytno z podziałem na 2 części: Część 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czechowiec, na działce nr ewid. 695, obręb Borzykowa. Część 2. Przebudowa drogi transportu rolnego - drogi wewnętr  ...więcej

2020-12-30 14:36:54
Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowie  ...więcej

2020-12-17 11:06:55
Hurtowa dostawa paliw w 2021r.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 179
następne