Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Żytno w zakresie uzupełnienia ubytków w jezdni PATCHEREM

Treść zapytania

Ogłoszenie wyników zapytania

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2021-03-03 09:39:50 | Data modyfikacji: 2021-03-09 15:49:21.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową Sali Gimnastycznej przy PSP w Borzykowie

Treść zapytania

Ogłoszenie wyników zapytania

Notatka z przeprowadzonego badania złożonych ofert

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2021-03-04 11:44:10 | Data modyfikacji: 2021-03-11 15:37:14.

Dostawa autobusu służącego do dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Żytno

Treść zapytania

Protokół z zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2021-03-10 10:59:56 | Data modyfikacji: 2021-03-19 11:39:58.

Obsługa bankowa budżetu Gminy Żytno.

Treść zapytania

Notatka z postępowania

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2021-03-31 14:30:31 | Data modyfikacji: 2021-04-15 14:19:54.

Remont nagrobków w Żytnie.

Zapytanie ofertowe

Wzór nagrobka

Istniejący pomnik - 1

Istniejący pomnik - 2

Szkic/projekt - 1

Szkic/projekt - 2

Notatka z postępowania

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2021-06-04 12:42:28 | Data modyfikacji: 2021-06-14 10:32:38.

Zakup lamp solarnych LED.

Zapytanie ofertowe + formularz oferty

Notatka z postępowania

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2021-08-17 15:27:46 | Data modyfikacji: 2021-08-30 15:11:01.
Transport kruszywa drogowego na drogi gm. Żytno w
2022r.

Transport kruszywa drogowego na drogi gm. Żytno w 2022r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Notatka z postępowania

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2022-01-17 09:54:28 | Data modyfikacji: 2022-02-04 11:58:02.
Kruszywa drogowe w roku 2022.

Kruszywo drogowe w roku 2022.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Notatka z postępowania

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2022-01-17 10:26:15 | Data modyfikacji: 2022-01-25 08:40:06.

Obsługa bankowa Gminy Żytno

Zapytanie ofertowe

Notatka z postępowania

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2022-04-11 15:13:52 | Data modyfikacji: 2022-04-13 14:10:02.

Wykonanie nagrobków w Maluszynie

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Szkic I

Szkic II

Modyfikacja zapytania ofertowego

Notatka z postępowania

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2022-05-24 12:21:59 | Data modyfikacji: 2022-05-24 12:34:27.

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi

Sprostowanie odpowiedzi na pyt. 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2022-06-15 15:22:07 | Data modyfikacji: 2022-07-05 15:49:10.

Diagnoza cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Żytnie.

Ogłoszenie - Baza konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Formularz informacji

Projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2022-07-21 15:19:05 | Data modyfikacji: 2022-08-10 15:30:13.

Dostawa węgla.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Notatka z postępowania

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2022-08-30 14:30:12 | Data modyfikacji: 2022-09-12 13:07:31.

Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM wraz z licencją i wdrożeniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Opis przedmiotu zamówienia

Modyfikacja zapytania ofertowego

Notatka z postępowania

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2022-09-07 14:46:53 | Data modyfikacji: 2022-09-20 14:11:40.

Zakup komputerów stacjonarnych, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń peryferyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadcznie

Projekt umowy

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

Notatka z postępowania

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2022-12-07 13:16:30 | Data modyfikacji: 2022-12-14 14:02:11.
Data wprowadzenia: 2022-12-07 13:16:30
Data modyfikacji: 2022-12-14 14:02:11
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki