Przebudowa i remont ulic oraz dróg na terenie Gminy Żytno z podziałem na 3 części

Ogłoszenie o zamówieniu

ID Identyfikator postępowania na miniPortalu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia -Wykonawca

Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia - Podmiot udostępniający

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Wykonawca

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Podmiot udostępniający

Oświadczenie dot. wykonania robót przez poszczególnych Wykonawców

Oświadczenie o aktualności informacji art 125 - Wykonawca

Oświadczenie o aktualności informacji art 125 - Podmiotu udostępniającego

Wykaz robót

Oświadczenie nt. kwalifikacji kadry

Zobowiązanie podmiotu udost. zasoby

Oświadczenie dot. równoważności

Projekt umowy

Przedmiar - Żytno, Krótka

Przedmiar - Żytno, Malczewskiej

Przedmiar - Żytno, Łąkowa

Przedmiar - Żytno, Kąpielowa

Przedmiar - Żytno, Partyzantów

Przedmiar - Żytno, Leśna

Przedmiar - Żytno, Traktorowa

Przedmiar - I Maluszyn - Sudzin

Przedmiar - II Kąty

Przedmiar - III Sudzin

Przedmiar - Silniczka I

Przedmiar - Silniczka II

Przedmiar - Silniczka III

Projekt budowlany - Żytno, Krótka

2. Projekt budowlany - Żytno, Malczewskiej

3. Projekt budowlany - Żytno, Łąkowa

4. Projekt budowlany - Żytno, Kąpielowa

5. Projekt budowlany - Żytno, Partyzantów

6. Projekt budowlany - Żytno, Leśna

7. Projekt budowlany - Żytno, Traktorowa

1. Projekt budowlany - Maluszyn - Sudzin

2. Projekt budowlany - Kąty

3. Projekt budowlany - Sudzin

1-2. Projekt budowlany - Silniczka I, II

3. Projekt budowlany - Silniczka III

1. Specyfikacja Techniczna - Żytno

2. Specyfikacja Techniczna - Żytno

3. Specyfikacja Techniczna - Żytno

4. Specyfikacja Techniczna - Żytno

5. Specyfikacja Techniczna - Żytno

6. Specyfikacja Techniczna - Żytno

7. Specyfikacja Techniczna - Żytno

1. Specyfikacja Techniczna - Maluszyn - Sudzin

2. Specyfikacja Techniczna - Kąty

3. Specyfikacja Techniczna - Sudzin

1-2. Specyfikacja Techniczna - Silniczka I, II

3. Specyfikacja Techniczna - Silniczka III

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2022-03-31 16:51:16 | Data modyfikacji: 2022-05-05 14:50:41.

Zobacz:
 Zapytania ofertowe .  Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2022-03-31 16:51:16
Data modyfikacji: 2022-05-05 14:50:41
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
« powrót