Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków

3. Oświadczenie o braku podstaw

4. Wykaz wykonanych robót budowlanych

5. Oświadczenie w sprawie kwalifikacji zawodowych

6. Oświadczenie - grupa kapitałowa

7. Wzór umowy

8. Oświadczenie o jakości jobót

9a. Projekt budowlany: architektoniczno-konstrukcyjny

9b. Projekt budowlany: sanitarny

9c. Projekt budowlany: sanitarny - instalacja gazowa

9d. Projekt budowlany: elektryczny

10a. Projekt wykonawczy: architektoniczno-konstrukcyjny

10b. Projekt wykonawczy: sanitarny

10c. Projekt wykonawczy: sanitarny-instalacja gazowa

10d. Projekt wykonawczy: elektryczny

11. Specyfikacja Techniczna: budowlana

12. Specyfikacja Techniczna: sanitarna

13. Specyfikacja Techniczna: elektryczna

14. Projekt robót geologicznych

15. Przedmiar robót: budowlany

16. Przedmiar robót: sanitarny

17. Przedmiar robót: elektryczny

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Modyfikacja SIWZ 2

Załącznik 1 - formularz ofertowy

Załącznik 2 - wzór umowy

Załącznik 3a - PB elektryczny

Załącznik 3b - PB elektryczny

Załącznik 4a - Część opisowa

Załącznik 4b - Oświadczenie projektanta

Załącznik 5a - PW elektryczny

Załącznik 5b - PW elektryczny

Załącznik 5c - PW elektryczny

Załącznik 6 - ST budowlana

Załącznik 7 - zgłoszenie robót

Załącznik 8 - przedmiar robót

Załącznik 9 - ujednolicona SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Modyfikacja SIWZ 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4

Modyfikacja SIWZ 4

Załącznik nr 1/mod 4

Załącznik nr 2/mod 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5.

Modyfikacja SIWZ sb 5

Załącznik nr 1/mod 5

Załącznik nr 2/mod 5

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2020-12-30 14:36:54 | Data modyfikacji: 2021-04-14 14:37:21.

Zobacz:
 Zapytania ofertowe .  Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2020-12-30 14:36:54
Data modyfikacji: 2021-04-14 14:37:21
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
« powrót