Rogaczówek, działka nr 361 o pow. 0,38 ha
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-06-13 08:45:40 | Data modyfikacji: 2007-08-22 15:11:22.
Rogaczówek, działka nr 361 o pow. 0,38 ha
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-05-31 09:28:06 | Data modyfikacji: 2007-08-22 15:11:35.
Przetrag ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Silniczka  Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-05-15 10:12:56 | Data modyfikacji: 2007-08-22 15:11:50.
Żytno, działka nr 1122/30 o pow. 0,0858 ha

strona 1

strona 2

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-04-27 10:45:38 | Data modyfikacji: 2007-08-22 15:12:43.
Silniczka, działka nr 70/5 o pow. 0,0962 ha

strona 1

strona 2

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-04-27 10:44:17 | Data modyfikacji: 2007-08-22 15:13:33.
Informacja odnośnie podpisania umowy z wykonawcą.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-03-16 13:18:49 | Data modyfikacji: 2007-04-25 14:59:56.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na transport kruszywa w Gminie Żytno w  2007r.

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-03-08 14:08:10 | Data modyfikacji: 2007-04-25 14:59:44.
Żytno, działka nr 1122/30 o pow. 0,0858 ha

strona 1

strona 2

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-03-01 12:07:46 | Data modyfikacji: 2007-08-22 15:13:49.
Przetarg na transport kruszywa drogowego na drogi Gminy Żytno w 2007r.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Projekt umowy

Wykaz urządzeń

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-02-16 12:56:04 | Data modyfikacji: 2007-04-25 14:59:32.
Informacja odnośnie podpisania umowy z wykonawcą.  Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-01-26 14:47:39 | Data modyfikacji: 2007-04-25 14:59:17.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na hurtową dostawę paliw i oleju w 2007r. na potrzeby Gminy Żytno

Unieważnienie

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-01-18 15:33:32 | Data modyfikacji: 2007-04-25 14:59:04.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na hurtową dostawę paliw i oleju w 2007r. na potrzeby Gminy Żytno

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-01-18 15:31:01 | Data modyfikacji: 2007-04-25 14:58:49.
Maluszyn, działka nr 122 o pow. 1,83 ha

strona 1

strona 2

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-01-10 08:00:07 | Data modyfikacji: 2007-08-22 15:15:01.
Pągów, działka nr 364 o pow. 1,64 ha

strona 1

strona 2

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-01-10 07:58:30 | Data modyfikacji: 2007-08-22 15:14:38.
Żytno, działka nr 1122/33 o pow. 0,0768 ha

strona 1

strona 2

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-01-09 13:37:20 | Data modyfikacji: 2007-08-22 15:14:23.
Żytno, działka nr 1122/34 o pow. 0,0840 ha

strona 1

strona 2

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-01-09 13:35:26 | Data modyfikacji: 2007-08-22 15:14:04.
Maluszyn, działka nr 715/3 o pow. 0,0748 ha

strona 1

strona 2

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-01-09 12:21:10 | Data modyfikacji: 2007-08-22 15:12:27.
Przetarg na hurtową dostawę paliwa i oleju w 2007r. na potrzeby Gminy Żytno

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie - art.22

Projekt umowy

Oświadczenie - art.44

Oświadczenie o jakości paliwa

Wykaz narzędzi i urządzeń

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2007-01-08 15:17:36 | Data modyfikacji: 2007-04-25 14:58:33.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-23 15:14:28 | Data modyfikacji: 2006-09-12 11:25:34.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-23 15:14:14 | Data modyfikacji: 2006-09-12 11:25:04.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-23 15:13:56 | Data modyfikacji: 2006-09-12 11:24:47.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-23 15:13:34 | Data modyfikacji: 2006-09-12 11:24:35.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-23 15:13:19 | Data modyfikacji: 2006-09-12 11:24:17.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-08-23 13:58:18 | Data modyfikacji: 2006-09-12 11:24:04.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-07-31 14:15:51 | Data modyfikacji: 2006-09-12 11:23:48.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-06-22 07:44:04 | Data modyfikacji: 2006-09-12 11:23:30.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-06-20 15:55:32 | Data modyfikacji: 2006-09-12 11:21:18.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-06-20 15:54:16 | Data modyfikacji: 2006-09-12 11:21:40.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-06-20 15:52:33 | Data modyfikacji: 2006-09-12 11:21:57.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-06-20 15:52:24 | Data modyfikacji: 2006-09-12 11:22:20.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-06-20 15:52:16 | Data modyfikacji: 2006-09-12 11:22:37.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-06-20 15:51:38 | Data modyfikacji: 2006-09-12 11:22:54.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-06-20 15:51:29 | Data modyfikacji: 2006-09-12 11:23:10.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-06-08 14:11:15 | Data modyfikacji: 2006-06-20 15:48:43.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-06-07 15:50:05 | Data modyfikacji: 2006-06-20 15:49:07.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-05-17 15:30:18 | Data modyfikacji: 2006-06-07 15:40:02.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-05-05 13:41:22 | Data modyfikacji: 2006-06-20 15:49:42.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-02-28 12:16:55 | Data modyfikacji: 2006-03-31 11:44:07.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-02-10 14:37:41 | Data modyfikacji: 2006-03-17 15:06:24.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-02-10 14:37:34 | Data modyfikacji: 2006-03-17 15:06:40.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-01-25 13:18:54 | Data modyfikacji: 2006-02-10 14:39:21.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-01-25 13:18:36 | Data modyfikacji: 2006-02-10 14:39:03.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-01-25 13:18:14 | Data modyfikacji: 2006-02-10 14:38:47.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-01-06 15:02:09 | Data modyfikacji: 2006-02-10 14:33:09.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-01-06 15:02:01 | Data modyfikacji: 2006-02-10 14:32:48.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-01-05 14:47:01 | Data modyfikacji: 2006-02-10 14:32:30.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-01-05 14:46:54 | Data modyfikacji: 2006-02-10 14:32:11.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-11-14 15:10:44 | Data modyfikacji: 2006-01-05 14:48:08.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-11-14 15:10:25 | Data modyfikacji: 2006-01-05 14:48:27.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-10-27 14:26:39 | Data modyfikacji: 2005-11-14 15:09:23.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-10-27 14:25:29 | Data modyfikacji: 2005-11-14 15:09:43.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-09-19 08:50:06 | Data modyfikacji: 2005-11-02 09:47:20.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-09-19 08:49:58 | Data modyfikacji: 2005-11-02 09:47:37.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-09-12 14:47:09 | Data modyfikacji: 2005-10-27 14:28:53.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-24 15:33:39 | Data modyfikacji: 2005-09-12 14:46:16.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-24 15:33:23 | Data modyfikacji: 2005-09-12 14:45:27.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-08-19 14:14:29 | Data modyfikacji: 2005-08-25 11:07:08.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-07-29 15:11:05 | Data modyfikacji: 2005-08-19 14:36:08.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-07-29 15:10:51 | Data modyfikacji: 2005-08-19 14:35:54.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-07-27 11:13:04 | Data modyfikacji: 2005-08-25 11:06:32.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-07-27 11:12:56 | Data modyfikacji: 2005-08-25 11:06:17.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-07-27 11:12:46 | Data modyfikacji: 2005-08-25 11:05:59.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-07-27 11:12:38 | Data modyfikacji: 2005-08-25 11:05:44.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:36:27 | Data modyfikacji: 2005-08-19 14:35:37.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-07-22 11:10:41 | Data modyfikacji: 2005-08-25 11:04:56.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-07-22 11:10:35 | Data modyfikacji: 2005-08-25 11:04:38.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-07-22 09:17:47 | Data modyfikacji: 2005-08-25 11:04:17.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-07-22 09:17:39 | Data modyfikacji: 2005-08-25 11:04:04.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-07-14 09:48:09 | Data modyfikacji: 2005-08-25 11:03:45.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-07-14 09:48:02 | Data modyfikacji: 2005-08-25 11:03:28.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-06-29 16:30:36 | Data modyfikacji: 2005-07-22 09:19:13.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-06-29 16:30:17 | Data modyfikacji: 2005-07-22 09:18:56.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-05-13 12:49:57 | Data modyfikacji: 2005-07-14 09:51:10.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-05-13 12:49:44 | Data modyfikacji: 2005-07-14 09:50:52.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-04-27 07:45:00 | Data modyfikacji: 2005-07-14 09:51:54.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-04-27 07:44:43 | Data modyfikacji: 2005-07-14 09:52:12.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-04-25 15:27:41 | Data modyfikacji: 2005-07-14 09:50:27.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-04-25 15:27:28 | Data modyfikacji: 2005-07-14 09:50:10.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-04-21 14:09:25 | Data modyfikacji: 2005-07-14 09:49:45.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-04-21 14:09:09 | Data modyfikacji: 2005-07-14 09:49:30.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-04-21 08:52:18 | Data modyfikacji: 2005-07-14 09:49:10.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-04-21 08:51:56 | Data modyfikacji: 2005-07-14 09:48:35.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-03-25 13:14:37 | Data modyfikacji: 2005-05-19 08:08:11.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-03-25 13:14:25 | Data modyfikacji: 2005-05-19 08:07:52.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-03-25 13:05:45 | Data modyfikacji: 2005-05-19 08:06:55.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-03-25 13:05:32 | Data modyfikacji: 2005-05-19 08:06:29.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-02-25 12:30:35 | Data modyfikacji: 2005-03-25 12:49:04.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-02-25 12:29:06 | Data modyfikacji: 2005-03-25 12:48:13.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-02-08 13:44:09 | Data modyfikacji: 2005-02-24 14:36:12.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-02-08 13:43:37 | Data modyfikacji: 2005-02-24 14:36:43.
 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-02-08 13:40:39 | Data modyfikacji: 2005-02-24 14:37:15.
Przetarg na dostawę oleju i benzyny do samochodów szkolnych (autobusów) i strażackich Urzędu Gminy w Żytnie w 2005r. o wartości zamówienia do 60 000 EURO.  Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2005-01-19 15:09:42 | Data modyfikacji: 2005-02-08 13:33:02.
 Lokal użytkowy położony w m. Borzykowa na działce nr 51/1

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-12-20 12:21:03 | Data modyfikacji: 2005-02-04 07:38:09.
 Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych w m. Kozie Pole

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-12-14 09:59:13 | Data modyfikacji: 2004-12-29 13:08:54.
 Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych w m. Sekursko

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-12-13 09:56:30 | Data modyfikacji: 2005-01-11 15:04:13.
 Nieruchomości położone w m. Silniczka nr ewid. 398

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-12-07 12:31:49 | Data modyfikacji: 2005-01-11 15:09:22.
 Nieruchomości położone w m. Silniczka nr ewid. 73/1

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-12-07 12:30:29 | Data modyfikacji: 2005-01-11 15:08:53.
 Nieruchomości położone w m. Silniczka nr ewid. 75/1 i 75/2

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-12-07 12:26:45 | Data modyfikacji: 2005-01-11 15:08:11.
 Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych w m. Czechowiec

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-11-29 11:56:07 | Data modyfikacji: 2004-12-14 10:01:51.

                                                       

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O  WARTOŚCI
 DO  60.000  EURO

 

 

ZP. 341-17/04

 

     Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. /Dz.U. Nr 19, poz.177 z dnia 9 lutego 2004r./

 

1.    Zamawiający: Gmina Żytno, ul. Krótka 4, 97 – 532 Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, tel. 34/3277-001, fax 34/3277-002, e–mail: urzadgminy@zytno.pl, strona internetowa: www.zytno.pl

2.     Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony o wartości zamówienia do 60.000 EURO.

3.    Sposób uzyskania specyfikacji: specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 9 w godz. 8.00  -  15.00 od poniedziałku do piątku. Specyfikacja udostępniana jest bezpłatnie.

4.    Opis przedmiotu zamówienia: (CPV – 90212000 - 6    Usługi odśnieżania).

 

Odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gm. Żytno w okresie zimowym 2004/2005

niżej wymienionym sprzętem:

a) nośnik z pługiem „lekkim”,

b) nośnik z pługiem „średnim”,

c)    nośnik z pługiem „ciężkim”,

 d) ładowarka o pojemności łyżki 0,9 – 1,5 m³,

 e) ładowarka o pojemności łyżki 1,5 – 2,5 m³,

 f) ładowarka o pojemności łyżki 2,5 m³,

 g) równiarka samojezdna

 h) spycharka gąsienicowa,

 i)  pług wirnikowy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególny sprzęt.

 

5.    Oferty wariantowe: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.    Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.04.2005r.

7.    Opis warunków udziału w postępowaniu.

Spełnienie wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków zawartych  w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.    Wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.    Kryteria oceny ofert - 100 %  cena

10.     Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 1 do dnia 06.12.2004r. do godz. 10.45.

     Otwarcie ofert nastąpi 06.12.2004r.. o godz. 11.00  w sali narad Urzędu Gminy..

11.   Termin związania ofertą - 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

 

 

Żytno, dnia 18.11.2004r.

 

 

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-11-18 15:33:31 | Data modyfikacji: 2004-12-07 12:32:20.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM   
O  WARTOŚCI  DO  60.000  EURO

ZP. 341-16/04

     Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. /Dz.U. Nr 19, poz.177 z dnia 9 lutego 2004r./

1. Zamawiający: Gmina Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, tel. 34/3277-001, fax 34/3277-002, e-mail: urzadgminy@zytno.pl, strona internetowa: www.zytno.pl
2. Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony o wartości zamówienia do 60.000 EURO.
3. Sposób uzyskania specyfikacji: specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 9 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.
Specyfikacja udostępniana jest bezpłatnie.
4. Opis przedmiotu zamówienia: (CPV-74131500 - 1 Analiza możliwości wykonawczych).

Wykonanie studium wykonalności dla zakresu przedstawionego w dokumentacji technicznej

- dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach:
Czechowiec - Czechowiec Kolonia - Grodzisko - Jatno - Jarzębina

zgodnie z wytycznymi Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Studium wykonalności należy wykonać w 4 egzemplarzach.

5. Oferty wariantowe: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: wymagany termin wykonania zamówienia: 10.11.2004r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Spełnienie wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków zawartych w art.22, ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Kryteria oceny ofert - 100 %  cena
10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 1 do dnia 29.10.2004r. do godz. 10.45.
Otwarcie ofert nastąpi 29.10.2004r. o godz. 11.00  w sali narad Urzędu Gminy.
11. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

Żytno, dnia 13.10.2004r.

 


 

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-10-13 15:17:27 | Data modyfikacji: 2004-11-02 08:28:47.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM 
O  WARTOŚCI  DO  60.000  EURO

PSP. 341-1/04

   Na podstawie ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. /Dz.U. Nr 19, poz.177 z dnia 9 lutego 2004r./

1. Zamawiający: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Żytnie ul. Ogrodowa 16,  97-532 Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, tel. 34/3277-024.
2. Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony o wartości zamówienia do 60.000 EURO.
3. Sposób uzyskania specyfikacji: specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój księgowości w godz. 800 - 1400 od poniedziałku do piątku. Specyfikacja udostępniana jest bezpłatnie.
4. Opis przedmiotu zamówienia: (CPV-10000000-3 węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne).

Dostawa opału własnym transportem z rozładunkiem we wskazanym miejscu na placu Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytnie na sezon grzewczy 2004/2005 niżej wymienionych sortymentów:

a) groszek gat. I o wartości opałowej min. 26.000 kj/kg, zawartość siarki max. 0,6 %, zawartość popiołu   max. 7% - w ilości 100 ton,
b) miał węglowy o wartości opałowej min. 21.000 kj/kg, zawartość siarki max. 0,6%, zawartość popiołu max. 20% - w ilości 160 ton.
        
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadania opisane w pkt.4, podpunkt a lub b.

5. Oferty wariantowe: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: 11.10.2004 - 15.03.2005r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu: Spełnienie wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków zawartych w art.22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Kryteria oceny ofert: - 100 % cena.
10. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, księgowość szkoły do dnia 27.09.2004r. do godz. 1045. Otwarcie ofert nastąpi 27.09.2004r. o godz.1100 w siedzibie zamawiającego - świetlica.
11. Termin związania ofertą: - 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

Żytno, dnia 10.09.2004r.

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-09-10 11:15:07 | Data modyfikacji: 2004-09-28 14:42:23.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI DO 60.000 EURO


ZP. 341 - 13/04

 Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  /Dz.U. Nr 19, poz. 177/ z dnia 9 lutego 2004 r.

1. Zamawiający: Gmina Żytno, ul. Krótka 4, 97 - 532 Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, tel. 34/3277-001, fax 34/3277-002, e-mail: urzadgminy@zytno.pl,  strona internetowa: www.zytno.pl
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO.
3. Sposób uzyskania specyfikacji: specyfikację istotnych warunków można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 9 w godz. 800 - 1500 od poniedziałku do piątku. Specyfikacja udostępniana jest bezpłatnie.
4. Opis przedmiotu zamówienia: (CPV - 74232310-0 Usługi projektowania elektrycznych systemów zasilania)
   Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych:
   a) budowy elektro-energetycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia dla oświetlenia ulicznego w   miejscowości Żytno w ulicach: 
      - Słoneczna/Kopernika,
   b) rozbudowy sieci napowietrznej niskiego napięcia dla oświetlenia ulicznego w miejscowościach:
      - Mosty,
      - Magdalenki,
   c) modernizacji sieci napowietrznej niskiego napięcia dla oświetlenia ulicznego w miejscowościach:
      - Silnica,
      - Rogaczówek,
      - Łazów,
      - Budzów, 
zgodnie z warunkami przyłączenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Oferty wariantowe:  nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: wymagany termin wykonania zamówienia 15.10.2004 r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu: spełnienie wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków zawartych w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Kryteria oceny ofert:  - 100% cena.
10. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 202 do dnia 06.08.2004 r. do godz. 1045.
  Otwarcie ofert nastąpi 06.08.2004 r. o godz. 1100 w sali narad Urzędu Gminy.
11. Termin związania ofertą -  30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

Żytno, dnia 21.07.2004 r.     

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-07-21 10:23:15 | Data modyfikacji: 2004-08-11 09:46:54.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI DO 60.000 EURO


ZP. 341 - 12/04

Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  /Dz.U. Nr 19, poz.177/ z dnia 9 lutego 2004 r.

1. Zamawiający: Gmina Żytno, ul. Krótka 4, 97 - 532 Żytno, pow. Radomszczański, woj. Łódzkie, tel. 34/3277-001, fax 34/3277-002, e-mail: urzadgminy@zytno.pl strona internetowa: www.zytno.pl
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO.
3. Sposób uzyskania specyfikacji: specyfikację istotnych warunków można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 9 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku. Specyfikacja udostępniana jest bezpłatnie.
4. Opis przedmiotu zamówienia: (CPV - 74232220 - 2  Usługi projektowania rurociągów).
Wykonanie dokumentacji projektowych sieci wodociągowych z przyłączami domowymi w miejscowościach:
 a) Czechowiec - Czechowiec Kol. - Grodzisko - Jatno - Jarzębina - Borzykowa, ul. Górna
  b) Silnica - Rogaczówek - Żytno - Załawie - Bugaj - Silniczka - Kępa
w zakresie:
   - wykonanie dokumentacji technicznej,
   - wykonanie przedmiaru robót,
   - wykonanie kosztorysu ślepego,
   - wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na zadania opisane w pkt.4, podpunkt a lub b.
5. Oferty wariantowe: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: wymagany termin wykonania zamówienia 15.10.2004 r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu: spełnienie wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków zawartych w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Kryteria oceny ofert:  - 100% cena.
10. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1 do dnia 29.07.2004 r. do godz. 10.45.
  Otwarcie ofert nastąpi 29.07.2004 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Gminy.
11. Termin związania ofertą -  30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

Żytno, dnia 13.07.2004 r.         

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-07-13 15:21:53 | Data modyfikacji: 2004-07-30 08:43:51.

Żytno, dnia 07.07.2004r.


GL 72241/1/04

O G Ł O S Z E N I E

         Wójt Gminy Żytno ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Żytno, stanowiącej mienie komunalne gminy.

1. Położenie:
- działka o numerze ewidencyjnym 1122/18 w miejscowości Żytno, zabudowana budynkiem mieszkalnym   wykonanym w stanie surowym. Jest to budynek jednorodzinny, 5 - izbowy, wolnostojący, nie podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym.

2. Powierzchnia:
- ogólna powierzchnia działki wynosi - 0,0858 ha w tym:
   rola IVb - 0,0648 ha, rola V - 0,021 ha

3. Oznaczenie Księgi Wieczystej:
- stan prawny działki uregulowany jest w Księdze Wieczystej nr 57613 w Sądzie Rejonowym w Radomsku - Wydział Ksiąg Wieczystych.

4. Przeznaczenie nieruchomości:
- w byłym planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka o nr 1122/18 przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną z usługami.

5. Wartość nieruchomości:
- 46 924 zł (czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery zł.)
- minimalne postępowanie w przetargu wynosi 500.00 zł.

6. Przetarg odbędzie się dnia 22 lipca 2004r. o godz. 13-tej w Urzędzie Gminy w Żytnie pok. nr 206.
7. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 4 692,40 zł w kasie Urzędu Gminy w Żytnie w terminie do dnia 16.07.2004r. (włącznie).
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku wygrania przetargu i odstąpienia od spisania umowy sprzedaży.
8. Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem.
Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
9. Wylicytowana należność za nieruchomość płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.


Dodatkowe informacje o przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żytnie pok. nr 206 w godzinach pracy Urzędu.

Z uzasadnionej przyczyny Wójt zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

 

Z up. Wójta     

Inż. Mirosław Ociepa
Sekretarz Gminy  

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-07-08 14:19:39 | Data modyfikacji: 2004-07-26 13:55:37.

        Żytno, dnia 2004-06-18

GL 72241/1/04


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Żytno ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Żytno, stanowiącej mienie komunalne gminy.

1. Położenie:
- działka o nr ewidencyjnym 1122/18 w miejscowości Żytno, zabudowana budynkiem mieszkalnym wykonanym w stanie surowym. Jest to budynek jednorodzinny, 5-izbowy, wolnostojący, nie podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym.

2. Powierzchnia:
- ogólna powierzchnia działki wynosi - 0,0858 ha w tym:
rola IV b - 0,0648 ha, rola V - 0,021 ha

3. Oznaczenie Księgi Wieczystej:
- stan prawny działki uregulowany jest w Księdze Wieczystej Nr 57613 w Sądzie Rejonowym w Radomsku - Wydział Ksiąg Wieczystych.

4. Przeznaczenie nieruchomości:
- w byłym planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka o nr 1122/18 przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną z usługami.

5. Wartość nieruchomości:
- 46 924 zł. (czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote)
- minimalne postąpienie w przetargu wynosi 500,00 zł.

6. Przetarg odbędzie się dnia 06.07.2004r. o godz. 13-tej w Urzędzie Gminy w Żytnie pok. nr 7.
7. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 4 692,40 zł w kasie Urzędu Gminy w Żytnie w terminie do dnia 01.07.2004r. (włącznie).
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku wygrania przetargu i odstąpienia od spisania umowy sprzedaży.

8. Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem.
Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
9. Wylicytowana należność za nieruchomość płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje o przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żytnie pok. nr 7 w godzinach pracy Urzędu.
Z uzasadnionej przyczyny Wójt zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.


Wójt Gminy Żytno
Janusz Czapla

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-06-18 14:37:29 | Data modyfikacji: 2004-07-08 14:11:19.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI DO 60.000 EURO

ZP. 341 – 9/04

Na podstawie Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. /Dz.U. Nr 19, poz.177/ z dnia 9 lutego 2004r.

1. Zamawiający: Gmina Żytno, ul. Krótka 4, 97 – 532 Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, tel. 34/3277-001, fax. 34/3277-002, e – mail: urzadgminy@zytno.pl, strona internetowa: www.zytno.pl
2.Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia do 60.000 EURO.
3. Sposób uzyskania specyfikacji: specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 9 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku. Specyfikacja udostępniana jest bezpłatnie.
4. Opis przedmiotu zamówienia: (CPV – 74232310-0 Usługi projektowania elektrycznych systemów zasilania)
Wykonanie projektow budowlano-wykonawczych:
  
a) budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia dla oświetlenia ulicznego w      miejscowości Żytno w ulicach :
   
- Słoneczna/ Kopernika,
   
b) rozbudowy sieci napowietrznej niskiego napięcia dla oświetlenia ulicznego w miejscowościach:
    
- Mosty,
   
- Magdalenki,
   
c) modernizacji sieci napowietrznej niskiego napięcia dla oświetlenia ulicznego w miejscowościach:
    
- Silnica,
   
- Rogaczówek,
   
- Łazów,
   
- Budzów
    zgodnie z warunkami przyłączenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Oferty wariantowe: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6.
Termin wykonania zamówienia: wymagany termin realizacji zamówienia 15.08.2004r.
7.
Opis warunków udziału w postępowaniu: spełnienie wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków zawartych w art.22, ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9.
Kryteria oceny ofert: 100 % cena.
10.
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 1 do dnia 09.06.2004r. do godz. 1045. Otwarcie ofert nastąpi 09.06.2004r. o godz. 1100 w sali narad Urzędu Gminy.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Żytno, dnia 24.05.2004r.

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-05-13 08:42:57 | Data modyfikacji: 2004-06-18 12:13:04.

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI DO 60.000 EURO

Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. / Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004r./

1. Zamawiający: Gmina Żytno, ul. Krótka 4, 97 – 532 Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, tel. 34/3277-001, fax. 34/3277-002, e–mail: urzadgminy@zytno.pl, www.zytno.pl.

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia do 60.000 EURO.

3. Sposób uzyskania specyfikacji: specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 9 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku. Specyfikacja udostępniana jest bezpłatnie.

4. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych – celem opracowania dokumentacji wodociągu w miejscowościach: Czechowiec, Czechowiec Kol, Grodzisko, Jarzębina, Rogaczówek oraz drogi w miejscowości Łazów (CPV – 74274000-0 Usługi kreślenia map).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Oferty wariantowe: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia - 30.06.2004r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu: Spełnienie wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków zawartych w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert: - 100 % cena.

10. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1 do dnia 29.04.2004r. do godz. 10.45.
Otwarcie ofert nastąpi 29.04.2004r. o godz.11.00 w sali narad Urzędu Gminy.

11. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

Żytno, dnia 13.04.2004r.

 

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-04-13 13:31:44 | Data modyfikacji: 2004-05-04 13:34:54.
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI DO 60.000 EURO

 

Na podstawie Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. /Dz.U. Nr 19, poz.177/ z dnia 9 lutego 2004r.

1. Zamawiający: Gmina Żytno, ul. Krótka 4, 97 – 532 Żytno, pow. radomszczański, woj.   łódzkie, tel. 34/3277-001, fax. 34/3277-002, e – mail: urzadgminy@zytno.pl, strona internetowa: www.zytno.pl

2.Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia do 60.000 EURO.

3.Sposób uzyskania specyfikacji: specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 9 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku. Specyfikacja udostępniana jest bezpłatnie.

4. Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w m. Ciężkowiczki, gm. Żytno zgodnie z dokumentacją techniczną o wymienionej charakterystyce technicznej:

- długość 496 mb,

- szerokość 5 mb,

- warstwa ścieralna 4 cm,

- warstwa wiążąca 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego na powierzchni 2479,4 m2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Oferty wariantowe: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: wymagany termin realizacji zamówienia 30.06.2004r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu: spełnienie wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków zawartych w art.22, ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Wadium: w wysokości 5.000,00 zł.

9. Kryteria oceny ofert: 100 % cena.

10. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 1 do dnia 08.04.2004r. do godz. 10.45. Otwarcie ofert nastąpi 08.04.2004r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy.

11. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

Żytno, dnia 23.03.2004r.


 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-03-23 10:18:07 | Data modyfikacji: 2004-04-13 12:19:17.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Żytno ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Żytno, stanowiącej mienie komunalne gminy.


1.Położenie:
- działka o nr ewidencyjnym 1122)18 w miejscowości Żytno, zabudowana budynkiem mieszkalnym wykonanym w stanie surowym. Jest to budynek jednorodzinny, 5 izbowy, wolnostojący, nie podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym.                                                    

2.Powierzchnia:
- ogólna powierzchnia działki wynosi – 0. 0858 ha w tym;
rola IV b – 0,0648 ha, rola V – 0,021 ha

3.Oznaczenie Księgi Wieczystej:
- stan prawny działki uregulowany jest w Księdze Wieczystej Nr 57613 w Sądzie Rejonowym w Radomsku – Wydział Ksiąg Wieczystych.

4.Przeznaczenie nieruchomości:
- w planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka o nr 1122)18 przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną z usługami.

5.Wartość nieruchomości:
- wg szacunku rzeczoznawcy majątkowego wynosi 56.924 zł ( pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery zł ) w tym :
- wartość rynkowa składnika gruntowego działki - 7.634 zł
- minimalne postąpienie w przetargu wynosi 600.00 zł.

6.Przetarg odbędzie się dnia 24.03.2004r. w Urzędzie Gminy w Żytnie pok. nr 7 o godz.13-tej.

7.Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5.692,40 zł w kasie Urzędu Gminy w Żytnie w terminie do dnia 19.03.2004r.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku wygrania przetargu i odstąpienia od spisania umowy sprzedaży.

8.Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego
rozpoczęciem.
Sprzedaż działki następuje wg danych ewidencyjnych.

9.Wylicytowana należność za działkę płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.
   
 Dodatkowe informacje o przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żytnie pok. nr 7 , w godzinach pracy Urzędu.
 Z uzasadnionej przyczyny Wójt zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-03-03 11:07:24 | Data modyfikacji: 2004-04-13 12:22:58.

Zobacz:
 2007 rok . 
Data wprowadzenia: 2004-03-03 11:07:24
Data modyfikacji: 2004-04-13 12:22:58
Opublikowane przez: Szymon Pietras