Ustalona uchwałą Rady Gminy Nr XXI/122/2000 z dnia 15 grudnia 2000 roku stawka bazowa czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na terenie gminy wynosi 2,50 zł

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-05-13 12:16:40.
Data wprowadzenia: 2004-05-13 12:16:40
Opublikowane przez: Szymon Pietras