bip.zytno.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Żytno www.zytno.pl
Podatki i opłaty strona główna 
Ustalona uchwałą Rady Gminy Nr XXI/122/2000 z dnia 15 grudnia 2000 roku stawka bazowa czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na terenie gminy wynosi 2,50 zł

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-05-13 12:16:40.

Zobacz:
 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego .  Podatek od środków transportowych .  Podatek od nieruchomości .  Podatek rolny .  Podatek leśny .  Opłata targowa .  Opłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków .  Opłata za zużycie wody z sieci wodociągowej .  Czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego .  Opłata administracyjna .  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi . 
Data wprowadzenia: 2004-05-13 12:16:40
Opublikowane przez: Szymon Pietras
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zytno.pl