Taryfy opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych obowiązujące w 2013r.:

1/ za 1 m3 wprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – 4,46 zł + VAT.
2/ za 1 m3 dowożonych ścieków do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków - 6,00 zł + VAT.
Ustala się dotację z budżetu gminy za 1 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 4,47 zł + VAT .

 

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-05-13 10:34:16 | Data modyfikacji: 2013-01-04 09:43:09.
Data wprowadzenia: 2004-05-13 10:34:16
Data modyfikacji: 2013-01-04 09:43:09
Opublikowane przez: Szymon Pietras