> Opłata za zużycie wody z sieci wodociągowej

Opłata za zużycie wody z sieci wodociągowej

Ustalona opłata za pobór wody z ujęć wodociągowych obowiązująca w 2013r. to:

1) dla indywidualnych gospodarstw domowych posiadających wodomierze - 2,25 zł + VAT za 1 m3;
2) dla pozostałych odbiorców posiadających wodomierze - 2,55 zł + VAT za 1 m3;
3) dla odbiorców nie posiadających wodomierzy - 6,05 zł + VAT za 1 m3.
4) wprowadza się opłatę stałą w wysokości 1,50 zł + VAT miesięcznie z przeznaczeniem na legalizację, konserwację i wymianę urządzeń pomiarowych.

 


 

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-05-13 12:12:19 | Data modyfikacji: 2013-01-04 09:39:17.
Data wprowadzenia: 2004-05-13 12:12:19
Data modyfikacji: 2013-01-04 09:39:17
Opublikowane przez: Szymon Pietras
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl