Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2013r.

   

 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

   1/ powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton  

  Wiek pojazdu
  Dopuszczalna masa całkowita(w tonach)

  Stawka podatku (w złotych)

  Posiadających katalizator

  Pozostałe

  do 10 lat włącznie

  powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

  453

  498

  powyżej 5,5 do 9 włącznie

  646

  680

  powyżej 9 i poniżej 12

  838

  883

  powyżej 10 lat

  powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

  498

  559

  powyżej 5,5 do 9 włącznie

  714

  770

  powyżej 9 i poniżej 12

  906

  975

   2/ równej lub wyższej niż 12 ton   

  Liczba osi i dopuszczalna
  masa całkowita
  (w tonach)

  Stawka podatku (w złotych)

  nie mniej niż

  mniej niż

  oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  dwie osie

  12

  15

  1.076

  1.360

  15

   

  1.190

  1.473

  trzy osie

  12

  17

  1.065

  1.360

  17

  23

  1.190

  1.360

  23

  25

  1.360

  1.903

  25

   

  1.360

  1.903

  cztery osie i więcej

  12

  25

  1.190

  1.428

  25

  31

  2.016

  2.755

  31

   

  2.016

  2.755

    

 2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   1/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton 

   Wiek pojazdu,
  dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
   

  Stawka podatku (w złotych)

  Posiadające katalizatory

  Pozostałe

  do 10 lat włącznie i o każdym nacisku na siodło

  od 3,5 i poniżej 12

  951

  1.190

  powyżej 10 lat i o każdym nacisku na siodło

  od 3,5 i poniżej 12

  1.065

  1.428

   2/ równej lub wyższej niż 12 ton 

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

  Stawka podatku (w złotych)

  nie mniej niż

  mniej niż

  oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  dwie osie

  12

  31

  1.302

  1.541

  31

   

  1.790

  2.130

  trzy osie

  12

  40

  1.541

  2.039

  40

   

  2.153

  2.755

    

 3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.  

   

  Wiek i dopuszczalna masa całkowita
  zespołu pojazdów (w tonach)

  Stawka podatku (w złotych)

  do 10 lat włącznie bez względu na to, czy pojazd silnikowy posiada katalizator

  od 7 i poniżej 12

  827

  powyżej 10 lat bez względu czy pojazd silnikowy posiada katalizator

  od 7 i poniżej 12

  1.065

    

 4. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.  

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:   naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

  Stawka podatku (w złotych)

  nie mniej niż

  mniej niż

    oś jezdna (osie jezdne)  
    z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

  Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  jedna oś

  12

  18

  951

  1.065

  18

  25

  1.065

  1.190

  25

   

  1.065

  1.190

  dwie osie

  12

  28

  1.065

  1.190

  28

  38

  1.190

  1.665

  38

   

  1.428

  2.039

  trzy osie

  12

  38

  1.190

  1.314

  38

   

  1.314

  1.665

   

 5. Od autobusów.  

Wiek pojazdu i liczba miejsc
do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

posiadające katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie

mniej niż 30 miejsc

1.076

1.190

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.314

1.552

powyżej 10 lat

mniej niż 30 miejsc

1.190

1.428

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.552

1.790

 

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-05-13 13:06:11 | Data modyfikacji: 2013-01-04 09:28:12.
Data wprowadzenia: 2004-05-13 13:06:11
Data modyfikacji: 2013-01-04 09:28:12
Opublikowane przez: Szymon Pietras