> Opłata administracyjna

Opłata administracyjna

Wysokości opłat administracyjnych za następujące czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Gminy w Żytnie wynoszą:


1) za sporządzenie i wydanie wypisu ze studium lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 60,00 zł


2) za sporządzenie i wydanie wyrysu ze studium lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 60,00 zł


 


Uiszczenie opłaty następuje w kasie Urzędu Gminy w Żytnie lub na rachunek bankowy przed wykonaniem czynności o których wcześniej mowa.

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2006-12-08 14:49:33.
Data wprowadzenia: 2006-12-08 14:49:33
Opublikowane przez: Szymon Pietras
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl