> za 2017 rok

za 2017 rok

Sławomir Szyda - Radny Gminy

 

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-08-22 09:26:38.

Anna Czerkiewska - Skarbnik Gminy na rozpoczęcie kadencji

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-25 09:51:54 | Data modyfikacji: 2018-06-25 09:53:04.

Anna Czerkiewska - Skarbnik Gminy

Wyjaśnienie

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-25 09:56:52 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:35:40.

Mirosław Ociepa - Wójt Gminy Żytno

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-25 09:58:19 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:35:40.

Mieczysław Zyskowski - Sekretarz Gminy

Wyjaśnienie

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-25 09:59:30 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:35:40.

Jolanta Górnik - Zastępce Głównego Księgowego

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:03:11 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:35:40.

Halina Woldan - Kierownik GOPS

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:04:39 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:35:40.

Barbara Soroczyńska - Kierownik GBP

Wyjaśnienie

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:05:51 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:35:40.

Jan Michał Zaskórski - Kierownik GOK

Korekta oświadczenia

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:07:09 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:35:40.

Jarosław Kancerek - Kierownik GZK

Wyjaśnienie

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:10:04 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:38:13.

Eligiusz Młynarczyk - Kierownik SP ZOZ

Wyjaśnienie

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:14:09 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:38:13.

Andrzej Soroczyński - Dyrektor GP w Żytnie

Wyjaśnienie

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:15:41 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:38:13.

Grażyna Konderak - Dyrektor PP w Żytnie

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:20:02 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:40:34.

Ewa Huć - Dyrektor PSP w Żytnie

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:24:09 | Data modyfikacji: 2018-06-25 10:24:30.

Urszula Grot - Dyrektor PSP w Silniczce

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:25:12 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:39:14.

Barbara Koper - Dyrektor PSP w Borzykowie

 
koper2018.pdf

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:28:15 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:39:14.

Bożena Podolska - Skarbnik Gminy na zakończenie kadencji

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:30:33 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:39:14.

Wojciech Nowak - Przewodniczący Rady Gminy Żytno

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 14:55:05 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:39:14.

Łukasz Łyczbiński - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Żytno

 

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:01:09 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:39:14.

Marcin Chaś - Radny Gminy

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:04:09 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:39:14.

Tomasz Dworak - Radny Gminy

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:09:27 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:39:14.

Henryk Frączyk - Radny Gminy

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:15:41 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:39:14.

Włodzimierz Jędryka - Radny Gminy

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:17:25 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:39:14.

Barbara Kolmas - Radna Gminy

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:21:11 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:39:14.

Waldemar Łuniewski - Radny Gminy

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:22:32 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:39:14.

Ewelina Malczyk - Radna Gminy

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:23:56 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:39:14.

Magdalena Niedźwiedzka - Radna Gminy

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:25:20 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:39:14.

Jarosław Palus - Radny Gminy

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:26:39 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:39:14.

Andrzej Pierzchała - Radny Gminy

 

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-08-22 08:08:32 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:39:14.

Sławomir Szyda - Radny Gminy

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-08-22 09:50:18 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:39:14.

Krzysztof Wojtasik - Radny Gminy

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:32:43 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:39:14.

Wiesław Zaskórski - Radny Gminy

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:34:05 | Data modyfikacji: 2018-06-25 12:39:14.
Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:34:05
Opublikowane przez: Urszula Smolarska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl