Mieczysław Zyskowski - Sekretarz Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-23 11:10:35.

Bożena Podolska - Skarbnik Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-23 11:12:03.

Jolanta Górnik - Zastepca Głównego Księgowego

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-23 11:13:07.

Halina Woldan - Kierownik GOPS

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-23 11:14:14.

Barbara Soroczyńska - Kierownik GBP

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-23 11:15:25.

Jan Michał Zaskórski - Kierownik GOK

 Treśc oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-23 11:16:24.

Grażyna Konderak - Dyrektor Przedszkola
Publicznego z Żytnie

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-23 11:17:20.

Eligiusz Młynarczyk - Kierownik SP ZOZ

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-23 11:18:17.

Andrzej Soroczyński - Dyrektor GP w Żytnie

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-23 11:19:20.

Ewa Huć - Dyrektor PSP w Żytnie

Korekta Oświadczenia

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-23 11:20:15.

Urszula Grot - Dyrektor PSP w Silniczce

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-23 11:21:16.

Barbara Koper - Dyrektor PSP w Borzykowie

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-23 11:22:17.

Jarosław Kancerek - Kierownik GZK

 Treśc oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-23 11:23:14.

Marcin Chaś - Radny Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:11:06.

Jarosław Palus - Radny Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:12:22.

Wiesław Zaskórski - Radny Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:13:36.

Andrzej Pierzchała - Radny Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:14:46.

Barbara Kolmas - Radna Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:22:43.

Włodzimierz Jędryka - Radny Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:25:41.

Magdalena Niedźwiedzka - Radna Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:27:01.

Łukasz Łyczbiński - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:43:00.

Ewelina Malczyk - Radna Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:46:28.

Waldemar Łuniewski - Radny Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:52:53.

Sławomir Szyda - Radny Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:54:17.

Tomasz Dworak - Radny Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:55:30.

Krzysztof Wojtasik - Radny Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-05-26 11:25:13.

Henryk Frączyk - Radny Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-05-26 11:26:38.

Mirosław Ociepa - Wójt Gminy Żytno

Korekta oświadczenia

 Treśc oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-05 09:19:59.

Wojciech Nowak - Przewodniczący Rady Gminy

 Treśc oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-05 09:21:16.
Data wprowadzenia: 2017-06-05 09:21:16
Opublikowane przez: Michał Bąkowski