Janusz Czapla
 Na zakończenie pełnienia funkcji Wójta Gminy

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:53:42.
Mirosław Ociepa
 Na rozpoczęcie pełnienia funkcji Wójta Gminy

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:54:39.
Mirosław Ociepa - Pełniący funkcję Wójta
Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-05-19 12:47:36.
Bożena Podolska - Skarbnik Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-06-09 11:40:16.
Jolanta Górnik - Zastępca Głównego Księgowego
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-06-09 11:42:00.
Mieczysław Zyskowski - Sekretarz Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-06-09 11:43:10.
Halina Woldan - Kierownik GOPS
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-06-09 11:44:03.
Tomasz Jędryka - pełniący obowiązki Kierownika
GZK
 Na rozpoczęcie pełnienia funkcji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-06-09 11:45:57.
Tomasz Jędryka - pełniący obowiązki Kierownika
GZK
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-06-09 11:47:28.
Barbara Soroczyńska - Kierownik GBP
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-06-09 11:48:45.
Eligiusz Młynarczyk - Kierownik SP ZOZ
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-06-09 11:50:11.
Jan Michał Zaskórski - Kierownik GOK
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-06-09 11:51:40.
Grażyna Konderak - Dyrektor Przedszkola
Publicznego w Żytnie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-06-09 11:52:44.
Andrzej Soroczyński - Dyrektor GP w Żytnie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-06-09 11:53:36.
Ewa Wierzbicka - Dyrektor ZSP w Żytnie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-06-09 11:57:29.
Ewa Huć - Dyrektor PSP w Żytnie

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-06-09 11:58:31.
Urszula Grot - Dyrektor PSP w Silniczce
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-06-09 11:59:24.
Barbara Koper - Dyrektor PSP w Borzykowie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-06-09 12:00:20.
Wojtasik Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-05-08 11:09:58.
Górski Michał - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-05-08 11:10:51.
Jurczyk Marek - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-05-08 11:11:27.
Kolmas Barbara - Radna Gminy
 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-05-08 11:12:12.
Komendarczyk Renata - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-05-08 11:12:48.
Kusińska Mariola - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-05-08 11:13:24.
Maciaszczyk Maria - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-05-08 11:14:02.
Marchewka Marek - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-05-08 11:15:43.
Mielczarek Zbigniew - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-05-08 11:16:28.
Sambor Jadwiga - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-05-08 11:17:12.
Stanek Anna - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-05-08 11:18:34.
Szymanek Zofia - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-05-08 11:19:17.
Wierzbicki Waldemar - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-05-08 11:20:02.
Zalas Grzegorz - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-05-08 11:20:42.
Zaskórska Agnieszka - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-05-08 11:21:34.
Data wprowadzenia: 2014-05-08 11:21:34
Opublikowane przez: Szymon Pietras