Janusz Czapla - Wójt Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:42:28.
Mieczysław Zyskowski - Sekretarz Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 11:54:46.
Bożena Podolska - Skarbnik Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 11:55:28.
Halina Woldan - Kierownik GOPS
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 11:56:35 | Data modyfikacji: 2013-05-20 11:56:51.
Jan Michał Zaskórski - Kierownik GOK
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 11:57:28.
Mirosław Ociepa - Kierownik GZK
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 11:58:08.
Eligiusz Młynarczyk - Kierownik SP ZOZ
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 11:58:44.
Barbara Soroczyńska - Kierownik GBP
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 11:59:20.
Grażyna Konderak - Dyrektor Przedszkola
Publicznego w Żytnie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 12:00:13.
Andrzej Soroczyński - Dyrektor GP w Żytnie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 12:00:51.
Ewa Wierzbicka - Dyrektor ZSP w Żytnie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 12:01:31.
Barbara Sadlej - Dyrektor PSP w Żytnie

Oświadczenie na koniec pełnienia funkcji dyrektora

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 12:02:08 | Data modyfikacji: 2013-10-15 10:47:53.
Dorota Stacherska - Dyrektor PSP w Silniczce

Oświadczenie na koniec pełnienia funkcji dyrektora

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 12:02:47 | Data modyfikacji: 2013-10-15 10:48:50.
Krystyna Zaskórska - Dyrektor PSP w Borzykowie

Oświadczenie na koniec pełnienia funkcji dyrektora

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 12:03:30 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:16:01.
Barbara Koper - Dyrektor PSP w Borzykowie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-10-15 10:57:02.
Urszula Grot - Dyrektor PSP w Silniczce
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-10-15 10:58:09.
Ewa Huć - Dyrektor PSP w Żytnie

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-10-15 10:58:56.
Wojtasik Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:43:49.
Górski Michał - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:44:25.
Jurczyk Marek - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:45:00.
Kolmas Barbara - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:45:33.
Komendarczyk Renata - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:46:09.
Kusińska Mariola - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:47:26.
Maciaszczyk Maria - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:48:42.
Marchewka Marek - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:49:19.
Mielczarek Zbigniew - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:49:54.
Sambor Jadwiga - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:50:28.
Stanek Anna - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:50:59.
Szymanek Zofia - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:51:32.
Wierzbicki Waldemar - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:58:25.
Zalas Grzegorz - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:59:54.
Zaskórska Agnieszka - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 15:00:31.
Jolanta Górnik - Zastępca Głównego Księgowego
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 11:56:02.
Data wprowadzenia: 2013-05-20 11:56:02
Opublikowane przez: Szymon Pietras