> za 2012 rok

za 2012 rok

Janusz Czapla - Wójt Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:42:28.
Mieczysław Zyskowski - Sekretarz Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 11:54:46.
Bożena Podolska - Skarbnik Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 11:55:28.
Halina Woldan - Kierownik GOPS
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 11:56:35 | Data modyfikacji: 2013-05-20 11:56:51.
Jan Michał Zaskórski - Kierownik GOK
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 11:57:28 | Data modyfikacji: 2013-05-20 11:56:51.
Mirosław Ociepa - Kierownik GZK
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 11:58:08 | Data modyfikacji: 2013-05-20 11:56:51.
Eligiusz Młynarczyk - Kierownik SP ZOZ
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 11:58:44 | Data modyfikacji: 2013-05-20 11:56:51.
Barbara Soroczyńska - Kierownik GBP
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 11:59:20 | Data modyfikacji: 2013-05-20 11:56:51.
Grażyna Konderak - Dyrektor Przedszkola
Publicznego w Żytnie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 12:00:13 | Data modyfikacji: 2013-05-20 11:56:51.
Andrzej Soroczyński - Dyrektor GP w Żytnie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 12:00:51 | Data modyfikacji: 2013-05-20 11:56:51.
Ewa Wierzbicka - Dyrektor ZSP w Żytnie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 12:01:31 | Data modyfikacji: 2013-05-20 11:56:51.
Barbara Sadlej - Dyrektor PSP w Żytnie

Oświadczenie na koniec pełnienia funkcji dyrektora

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 12:02:08 | Data modyfikacji: 2013-10-15 10:47:53.
Dorota Stacherska - Dyrektor PSP w Silniczce

Oświadczenie na koniec pełnienia funkcji dyrektora

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 12:02:47 | Data modyfikacji: 2013-10-15 10:48:50.
Krystyna Zaskórska - Dyrektor PSP w Borzykowie

Oświadczenie na koniec pełnienia funkcji dyrektora

Korekta oświadczenia

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 12:03:30 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:16:01.
Barbara Koper - Dyrektor PSP w Borzykowie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-10-15 10:57:02 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:16:01.
Urszula Grot - Dyrektor PSP w Silniczce
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-10-15 10:58:09 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:16:01.
Ewa Huć - Dyrektor PSP w Żytnie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-10-15 10:58:56 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:16:01.
Wojtasik Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:43:49 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:16:01.
Górski Michał - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:44:25 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:16:01.
Jurczyk Marek - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:45:00 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:16:01.
Kolmas Barbara - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:45:33 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:16:01.
Komendarczyk Renata - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:46:09 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:16:01.
Kusińska Mariola - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:47:26 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:16:01.
Maciaszczyk Maria - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:48:42 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:16:01.
Marchewka Marek - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:49:19 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:16:01.
Mielczarek Zbigniew - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:49:54 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:16:01.
Sambor Jadwiga - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:50:28 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:16:01.
Stanek Anna - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:50:59 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:16:01.
Szymanek Zofia - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:51:32 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:16:01.
Wierzbicki Waldemar - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:58:25 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:16:01.
Zalas Grzegorz - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:59:54 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:16:01.
Zaskórska Agnieszka - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-07 15:00:31 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:16:01.
Jolanta Górnik - Zastępca Głównego Księgowego
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-20 11:56:02 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:16:01.
Data wprowadzenia: 2013-05-20 11:56:02
Opublikowane przez: Szymon Pietras
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl