Mirosław Ociepa - Wójt Gminy Żytno

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:18:30.

Wojciech Nowak - Przewodniczący Rady Gminy Żytno

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2016-06-27 11:41:01.

Łukasz Łyczbiński - Z-ca Przewodniczącego

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:44:55.

Marcin Chaś - Radny Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2016-06-13 13:07:32.

Tomasz Dworak - Radny Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2016-06-13 13:09:12.

Henryk Frączyk - Radny Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2016-06-14 08:55:05.

Barbara Kolmas - Radna Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2016-06-14 10:22:18.

Waldemar Łuniewski - Radny Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2016-06-14 10:23:58.

Ewelina Malczyk - Radna Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2016-06-14 10:25:31.

Magdalena Niedźwiedzka - Radna Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2016-06-14 10:49:43.

Jarosław Palus - Radny Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2016-06-14 10:51:17.

Andrzej Pierzchała - Radny Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2016-06-14 10:55:51.

Sławomir Szyda - Radny Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2016-06-14 10:58:00.

Krzysztof Wojtasik - Radny Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2016-06-14 11:00:00.

Włodzimierz Jędryka - Radny Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2016-06-14 11:03:49.

Wiesław Zaskórski - Radny Gminy

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2016-06-14 11:06:21.
Mieczysław Zyskowski - Sekretarz Gminy
 treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:26:27.
Bożena Podolska - Skarbnik Gminy
 treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:28:18.
Jolanta Górnik - Zastepca Głównego Księgowego

Korekta oświadczenia

 treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:29:31.
Halina Woldan - Kierownik GOPS
 treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:30:39.
Barbara Soroczyńska - Kierownik GBP
 treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:31:51.
Jan Michał Zaskórski - Kierownik GOK
 treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:32:57.
Grażyna Konderak - Dyrektor Przedszkola
Publicznego z Żytnie
 treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:34:23.
Eligiusz Młynarczyk - Kierownik SP ZOZ
 treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:35:39.
Andrzej Soroczyński - Dyrektor GP w Żytnie
 treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:36:57.
Ewa Huć - Dyrektor PSP w Żytnie

Korekta oświadczenia

 treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:44:50.
Urszula Grot - Dyrektor PSP w Silniczce

Korekta oświadczenia

 treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:46:01.
Barbara Koper - Dyrektor PSP w Borzykowie
 treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:47:44.
Jarosław Kancerek - Kierownik GZK
 treść oświadczenia

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:48:51.
Data wprowadzenia: 2016-06-21 10:48:51
Opublikowane przez: Michał Bąkowski