Mirosław Ociepa - Wójt Gminy Żytno

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:28:24 | Data modyfikacji: 2015-11-02 15:19:08.
Bożena Podolska - Skarbnik Gminy

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:29:15 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:31:09.
Jolanta Górnik - Zastępca Głównego Księgowego
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:30:14.
Mieczysław Zyskowski - Sekretarz Gminy

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:31:11 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:29:31.
Halina Woldan - Kierownik GOPS
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:35:08.
Tomasz Jędryka - pełniący obowiązki Kierownika
GZK
 Na zakończenie pełnienia obowiązków kierownika

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:36:46.
Tomasz Jędryka - pełniący obowiązki Kierownika
GZK
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:37:37.
Barbara Soroczyńska - Kierownik GBP
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:38:39.
Jan Michał Zaskórski - Kierownik GOK

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:40:23 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:30:29.
Grażyna Konderak - Dyrektor Przedszkola
Publicznego w Żytnie

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:41:17 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:38:42.
Eligiusz Młynarczyk - Kierownik SP ZOZ

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:42:32 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:32:07.
Andrzej Soroczyński - Dyrektor GP w Żytnie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:43:16.
Ewa Huć - Dyrektor PSP w Żytnie

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:45:32.
Urszula Grot - Dyrektor PSP w Silniczce

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:46:35 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:39:53.
Barbara Koper - Dyrektor PSP w Borzykowie

Korekta oświadczenia

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:48:24 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:37:17.
Jarosław Kancerek - kierownik GZK
 Na rozpoczęcie pełnienia funkcji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:49:48.
Nowak Wojciech - Przewodniczący Rady Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:48:59.
Łyczbiński Łukasz - Z-ca Przewodniczącego
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:49:53.
Chaś Marcin - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:50:51.
Dworak Tomasz - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:51:35.
Frączyk Henryk - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:52:27.
Jędryka Włodzimierz - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:53:45.
Kolmas Barbara - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:54:31.
Łuniewski Waldemar - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:55:29.
Malczyk Ewelina - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:56:14.
Niedźwiedzka Magdalena - Radna Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:56:58.
Palus Jarosław - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:57:45.
Pierzchała Andrzej - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:58:36.
Szyda Sławomir - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:59:31.
Wojtasik Krzysztof - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 12:00:18.
Zaskórski Wiesław - Radny Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 12:01:07.

Zobacz:
 Na rozpoczęcie kadencji 2014-2018 . 
Data wprowadzenia: 2015-06-15 12:01:07
Opublikowane przez: Szymon Pietras