> za 2014 rok

za 2014 rok

Mirosław Ociepa - Wójt Gminy Żytno

Korekta oświadczenia

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:28:24 | Data modyfikacji: 2015-11-02 15:19:08.
Bożena Podolska - Skarbnik Gminy

Korekta oświadczenia

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:29:15 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:31:09.
Jolanta Górnik - Zastępca Głównego Księgowego
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:30:14 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:31:09.
Mieczysław Zyskowski - Sekretarz Gminy

Korekta oświadczenia

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:31:11 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:29:31.
Halina Woldan - Kierownik GOPS
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:35:08 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:29:31.
Tomasz Jędryka - pełniący obowiązki Kierownika
GZK
 
Na zakończenie pełnienia obowiązków kierownika

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:36:46 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:29:31.
Tomasz Jędryka - pełniący obowiązki Kierownika
GZK
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:37:37 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:29:31.
Barbara Soroczyńska - Kierownik GBP
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:38:39 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:29:31.
Jan Michał Zaskórski - Kierownik GOK

Korekta oświadczenia

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:40:23 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:30:29.
Grażyna Konderak - Dyrektor Przedszkola
Publicznego w Żytnie

Korekta oświadczenia

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:41:17 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:38:42.
Eligiusz Młynarczyk - Kierownik SP ZOZ

Korekta oświadczenia

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:42:32 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:32:07.
Andrzej Soroczyński - Dyrektor GP w Żytnie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:43:16 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:32:07.
Ewa Huć - Dyrektor PSP w Żytnie
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:45:32 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:32:07.
Urszula Grot - Dyrektor PSP w Silniczce

Korekta oświadczenia

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:46:35 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:39:53.
Barbara Koper - Dyrektor PSP w Borzykowie

Korekta oświadczenia

 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:48:24 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:37:17.
Jarosław Kancerek - kierownik GZK
 
Na rozpoczęcie pełnienia funkcji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:49:48 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:37:17.
Nowak Wojciech - Przewodniczący Rady Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:48:59 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:37:17.
Łyczbiński Łukasz - Z-ca Przewodniczącego
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:49:53 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:37:17.
Chaś Marcin - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:50:51 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:37:17.
Dworak Tomasz - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:51:35 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:37:17.
Frączyk Henryk - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:52:27 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:37:17.
Jędryka Włodzimierz - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:53:45 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:37:17.
Kolmas Barbara - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:54:31 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:37:17.
Łuniewski Waldemar - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:55:29 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:37:17.
Malczyk Ewelina - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:56:14 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:37:17.
Niedźwiedzka Magdalena - Radna Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:56:58 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:37:17.
Palus Jarosław - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:57:45 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:37:17.
Pierzchała Andrzej - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:58:36 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:37:17.
Szyda Sławomir - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 11:59:31 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:37:17.
Wojtasik Krzysztof - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 12:00:18 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:37:17.
Zaskórski Wiesław - Radny Gminy
 
Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-06-15 12:01:07 | Data modyfikacji: 2015-09-03 14:37:17.

Zobacz:
 Na zakończenie kadencji 2010-2014 .  Na rozpoczęcie kadencji 2014-2018 . 
Data wprowadzenia: 2015-06-15 12:01:07
Opublikowane przez: Szymon Pietras
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Krótka 4
97-532 Żytno
Wójt Gminy
inż. Mirosław Ociepa
Kontakt:
Tel: +48 (34) 327-70-01, 327-70-09
Fax: +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl